2.S.3 Erikoispitkä matka

Erikoispitkän matkan kilpailussa suorituksen kesto lähenee kaksinkertaista pitkän matkan ohjeaikaan nähden. Erikoispitkän matkan suunnistus voidaan toteuttaa väliaikalähtö- tai yhteislähtökilpailuna, mutta urheilullista oikeudenmukaisuutta on tavoiteltava pakottamalla suunnistajat yksilösuoritukseen. Yksilöllisyyttä voidaan tukea käyttämällä pitkähköä lähtöväliä ja / tai käyttämällä erilaisia hajontamenetelmiä (ks. 1.4).

Erikoispitkän matkan kilpailulla ei voida sanoa olevan erityisiä maastovaatimuksia, mutta matkalle luonteenomaisten pitkien reitinvalintavälien tuottamista helpottaa, jos maastossa on kulku-uria, maastoa jakavia esteitä tai merkittäviä korkeuseroja. Reitinvalintavälit mahdollistavat myös yksilölliset ratkaisut vauhdinjaossa. Kilpailun fyysisen vaativuuden vuoksi on lisäksi huomioitava, että fyysisesti vaativa maasto luo erikoispitkällä matkalla fyysistä hajontaa. Maaston rankkuus siis voi lyhentää ratapituuksia erikoispitkällä suhteellisesti hieman enemmän kuin pitkällä matkalla. Käytettävä mittakaava edellyttää kartalta riittävää yleistystasoa.

Myös erikoispitkällä matkalla juomarastisääntö (juomaa 30 minuutin välein) on huomioitava. Kansallisessa kilpailussa juomarastin järjestäminen on suositeltavaa erityisesti sään sitä vaatiessa, SM-kilpailussa pakollista. Käytännössä erikoispitkän radoilla on tarjottava useita juomapaikkoja (ks. myös 4.4.S). Erikoispitkän matkan ratojen suunnittelu alkaakin hahmottelemalla maaston sallimat pitkät reitinvalintavälit ja sopiviin paikkoihin tulevat juomapisteet. Käytettäessä yleisörastia tai varvauksellista hajontamenetelmää kilpailijoille voidaan tarjota mahdollisuus nauttia myös omia juomia.