2.S.5 Viestit

Viestisuunnistuksessa vähintään kaksihenkisen joukkueen jäsenet juoksevat omat osuutensa yksin. Jotta kaikki fyysisesti samantasoiset suunnistajat eivät juoksisi yhtenä joukkona lähdöstä maaliin, suunnistusviesteissä käytetään hajautusmenetelmiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ratamestarit suunnittelevat joukon samanarvoisia, toistensa kanssa risteäviä ratoja, joiden palasia jaetaan eri osuuksille. Kun kaikki osuudet on juostu, kaikki joukkueet ovat kuitenkin juosseet samat rastivälit. Viestihajonnat on esitelty luvussa 1.7.8., katso esim. Motala, Farsta ja Vännes.

Viestikilpailun ohjeaika on 50‒80 % saman sarjan ohjeajasta, joten viestiratojen suunnittelu on varsin joustavaa. Tällaiset klassiset sarjoittain järjestettävät metsäsuunnistusviestit eivät kuitenkaan ole ainut viestikilpailun tyyppi. Näiden lisäksi kauden aikana on erilaisia massaviestejä, joissa osallistumista ei juuri ole rajoitettu (esim. Jukolan viesti) tai joissa eri osuuksille voi osallistua tiettyjen sarjojen suunnistajia jonkin tietyn kaavan mukaan (esim. Halikko-viesti). Sama henkilö juoksee yleensä vain yhden osuuden, mutta sprinttiviesteissä käytetään myös formaattia, jossa kaksi henkilöä juoksee vuorotellen kaksi osuutta.