2.S.5.2 Yöviesti

Lamppujen valotehon kehitys on johtanut siihen, että yösuunnistusradat suunnitellaan vaativuudeltaan melkein päiväsuunnistusta vastaavaksi (ks. 2.6).

Huomioitavaa erityisesti yöviestisuunnistuksessa:

  • Rastien sijoittelu turvallisiin kohtiin huomioiden suunnistajamäärä (ei ahtaisiin ja kivisiin kohtiin, ei korkeiden jyrkänteiden lähelle); leimasinpukkien välit riittäviksi
  • Hajontarastien sijoittelussa on hyvä hyödyntää maaston tarjoamaa suojaa (kumpareet, harjanteet, tiheiköt): ei valojen tarjoamaa opastusta omalle rastille, jos on peesattu väärälle rastille
  • Yöosuuksien hajautuksia ei tasapuolisuuden vuoksi tule sekoittaa päiväosuuksien hajautusten kanssa. Vakiintunut poikkeus tästä on Jukolan viestin neljännen osuuden alku, joka usein hajautetaan viidennen osuuden tai muiden loppuosuuksien kanssa.