2.S.5.3 Sprinttiviesti

Sprinttiviestiratojen suunnittelu ei periaatteessa eroa henkilökohtaisten kisojen ratasuunnittelusta, mutta yhteislähtö ja kova juoksuvauhti vaativat seuraavien tekijöiden huomioimista:

  • Viesti vaatii pääosin ”tilavamman” maaston eli ahtaita kulkuväyliä ja etenkin niissä vastakkain tapahtuvaa juoksua tulee välttää (kapeat polut ja kujat, paljon näköesteitä sisältävät kohdat kuten talojen kulmat ja korkeat puskat).
  • Rastipisteitä ei tule sijoittaa ahtaisiin kohtiin, joihin voisi syntyä vaaratilanteita. Rastipisteiden tulee olla ”läpijuostavia”, jolloin estetään selkään juoksu ja vaaralliset törmäilyt.
  • Hajonnoilla ei ole tarkoitus aiheuttaa aikaeroja eli eri osuuksien ratavaihtoehtojen tulisi olla ajallisesti tasavertaisia. Viestien kärjessä suunnistavat huippusprintterit pystyvät tekemään reitinvalinnat kovassakin vauhdissa, joten eteneminen tapahtuu pysähtymättä. Hajontarastien sijoittelulla tulee näin houkutella pelkästään toisen selkää tuijottavat tekemään oleellinen virhe rastilta lähdettäessä tai pian sen jälkeen. Tällöin saadaan syntymään kohtuullisia 10‒15 sekunnin virheitä.
  • Liian leveitä hajontoja tulee kuitenkin välttää. Ideaalisin maastotyyppi sprinttiviestiin on sellainen, missä eri hajonnoilla käyvät jopa näkevät toisensa mutta rasteja erottaa läpipääsemätön este (aidat, läpipääsemätön kasvillisuus). Hajonnat tulee myös sijoittaa siten, että nopeimmat reitinvalinnat eivät kulje toisen hajonnan kautta eli peesaava suunnistaja ei saa ansiotonta apua omaan suunnistustehtäväänsä.