2.S.5.4 Harrastesuunnistusviestit

Seuroissa järjestetään tyypillisesti erilaisia puulaakiviestejä, iltarastiviestejä tai muita vastaavia, joihin osallistuu eritasoisia suunnistajia. Kun osallistujat ovat eri tasoisia ja joukkueita on ehkä muutamia kymmeniä, fyysinenkin hajonta hajottaa joukkueita erilleen. Tällaisissa iltarastiviesteissä on myös mahdollista harkita ratkaisua, jossa ensimmäinen ja viimeinen osuus ovat hajontapari keskenään ja keskimmäinen osuus on putkiosuus, jota markkinoidaan lapsille tai aloittelijoille. Käytetty hajontamenetelmä voi olla varsin yksinkertainen ja ratamestari voi numeroida kartat tussilla käsin. Hajontojen kannattaa olla suurimmat osuuksien alkuosassa. Ratojen laadinnassa on pyrittävä luvussa 2.10 kuvatulla tavalla siihen, että radat sopivat mahdollisimman eri tasoisille suunnistajille, sillä jokaisessa viestissä on aina se kokematon suunnistaja, joka on soitettu paikalle sairastuneen paikkaajaksi tai joukkueen täytteeksi.