2.S.6 Yösuunnistuksen erityispiirteet

Yösuunnistus on kokonaan pimeän aikana suoritettava suunnistusmuoto, jonka ohjeaika on 90 % pitkän matkan kilpailun ohjeajasta. Lajisäännöt eivät mainitse muita kilpailumuotoja, esimerkiksi yösprinttiä, yökeskimatkaa tai yötarkkuussuunnistusta, mutta näidenkin järjestäminen on mahdollista (tapahtuman konseptoinnista ks. 4.1).

Yösuunnistus on lähentynyt päiväsuunnistusta lamppujen kehityksen myötä ja rasteille ei vuodesta 2021 alkaen enää saakaan laittaa heijastavaa lieriötä. Laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen on kuitenkin yöllä edelleen hankalampaa. Osa maastonkohteista ei erotu kuten päivällä (esim. sähkölinjat), ja erityisesti laakeat rinteet ovat tavallistakin haastavampia. Öinen usva heijastaa valoa ja haittaa näkyvyyttä. Yösuunnistuksessa kiertävät reitinvalinnat ovat suhteellisesti jonkin verran suotuisampia kuin valoisan aikana, ja ylipäätään oman sijainnin hahmottaminen kartalta putoamisen jälkeen on hankalampaa kuin päivällä. Muilta osin pimeys ei erityisesti vaikuta rastivälien suunnitteluun.

kiertävät reitinvalinnat ovat suhteellisesti jonkin verran suotuisampia

Rastipisteiden valintaan ja rastivälineistön sijoitteluun pimeys sen sijaan vaikuttaa. Aivan pienet rastipisteet voivat johtaa epätasa-arvoon, kun lamppu saattaa paljastaa suunnistajan käynnin rastilla helpommin kuin päiväsuunnistuksessa. Käänteisesti muiden sarjojen suunnistajat saattavat häiritä keskittymistä tehokkaammin, millä voi myös haastaa suunnistajia. Rastien sijoittelussa olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan hyvä pyrkiä esimerkiksi suppien pohjiin tai muihin vastaaviin kohteisiin, joissa leimaava suunnistaja ei näy.

Yösuunnistuskilpailun järjestäminen edellyttää maastolta riittävää kulkukelpoisuutta ja reitinvalintojen tekemiseksi mielekästä uraverkostoa. Maaston ei tule olla vaarallinen, esimerkiksi kohtuuttoman louhikkoinen tai paljon suuria jyrkänteitä sisältävä. Erityisesti nuorimpien osanottajien maastoksi sopii turvallisuussyistä alue, jota ympäröivät pellot tai tiet, ja radat voivat olla hiukan normaalia sarjan tasoa helpommat.

Yösuunnistuksen järjestämisessä on huomioitava myös kilpailukeskuksen erityistarpeet, eli jonkinlaista valaistua aluetta on hyvä olla käytettävissä. Syysiltaisin ja -öisin voi myös olla viileää, jolloin lämmin tai puolilämmin, katettu tila on selvä etu. Käytännön syistä lähtö on helppo järjestää kilpailukeskuksen yhteyteen tai muuhun valaistuun tilaan (konehalli tms.).

Järjestelytekniikaltaan yösuunnistuksen järjestäminen eroaa tavanomaisesta suunnistuksesta lähinnä siten, että lajisäännön 11.632 mukaan yösuunnistuksessa viitoitukset olisi tehtävä valkoisella värillä.