2.S.8 Vapaan käyntijärjestyksen suunnistukset: partio, rastijahti ja pistesuunnistus

Partiosuunnistuksessa, rastijahdissa ja pistesuunnistuksessa rastien kiertojärjestys on kokonaan tai osittain vapaa. Tällöin suunnistajaa voidaan haastaa tekemään omia ratkaisuja siinä, missä järjestyksessä rastit on hänen osaamisellaan optimaalista kiertää. Optimaaliseen kiertojärjestykseen vaikuttavat muun muassa syntyvät rastivälit ja varsin usein rastinoton helppous tai vaikeus eri suunnista saavuttaessa.