2.S.10.2 Manipuloidun kartan suunnistukset

Manipuloidulla kartalla juostavat suunnistusharjoitteet perustuvat yleensä kartan informaation vähentämiseen. Väyläsuunnistuksessa rastilta toiselle johtaa vain kapea kartoitettu väylä muun osan kartasta jäädessä valkoiseksi. Kokonaan valkoisella kartalla taas on perinteisesti harjoiteltu suunnassakulkua ja matkan mittausta.  Korkeuskäyrien lukemista harjoitellaan käyräkartalla, josta on poistettu tai piilotettu lähes kaikki muu paitsi käyrät.