2.H Hiihtosuunnistuksen kilpailuformaatit

Kuhunkin hiihtosuunnistuksen kilpailumuotoon kuuluvat sille omat, tyypilliset painopistealueet niin taidon kuin fyysisten ominaisuuksien osalta.

Alusta saakka on hyvä kiinnittää huomiota eri matkojen ratapituuksiin. Muutoin ratamestarityössä ilmenee helposti eri kilpailumuotojen puuroutumista: sprintit kasvavat ylämittaisiksi ja pitkän matkan kilpailut kutistuvat alamittaisiksi. Ohjeaika on kuitenkin hiihtosuunnistuksessa nähtävä jossain määrin suuntaa antavana, sillä keliolosuhteiden vaikutus suoritusten kestoon voi olla pitkissä kisoissa kymmeniä minuutteja. Kilpailupäivän säätä ei voida tietää täysin luotettavasti silloin, kun ratasuunnitelmat on lyötävä lukkoon. Tähän ohjeeseen ratapituutta on yritetty hahmotella ohjeaikojen lisäksi matkassa mitattavin raamein, joita voidaan soveltaa ratasuunnittelun tukena.