2.H.1 Pitkä matka

Pitkä matka mittaa monipuolisesti suunnistustaidon osa-alueita painottaen reitinvalintaa ja kartanlukua väsymyksen alaisena vaihtelevin suunnistustehtävin. Fyysisten ominaisuuksien suhteen pitkä matka testaa erityisesti kestävyyttä ja väsymyksen sietokykyä. Pitkän matkan radalla olisi hyvä olla vähintään yksi erittäin pitkä rastiväli, johon sisältyy useita monitasoisia reitinvalintatehtäviä, ja lisäksi useita selvästi reitinvalintaa painottavia rastivälejä. Rytmitystä luodaan välissä lyhyillä rastiväleillä.

Pitkällä matkalla uraverkoston ei tarvitse olla erityisen tiheä, vaan harvalla, laaja-alaisella verkostolla ja eri tasoisilla hiihtourilla rakennetaan selkeitä reitinvalintavaihtoehtoja. Kilpailukartalla uraston tulee olla luettava mittakaavassa 1:15 000, ja ikäsarjoissa 1:10 000. Myös välimittakaava 1:12 500 on mahdollinen.