2.H.2 Keskimatka

Keskimatka mittaa hiihtosuunnistuksen suunnistustaitoa kaikkein monipuolisimmin. Keskimatkan kilpailun luonne on jatkuvaa keskittymistä ja suunnistustekniikan mukauttamista vaativa, sekä fyysisesti ja hiihtoteknisesti haastava. Keskimatkan radalla tulee olla selkeästi reitinvalintaa vaativia osioita, erittäin intensiivistä kartan lukua ja sujuvaa toteutusta vaativia osioita, sekä hiihtovauhtia ja -taitoa mittaavia kohtia. Keskimatkallakin on pyrittävä eri mittaisiin rastiväleihin, mutta peräkkäiset lyhyemmät rastivälit tarjoavat mahdollisuuden suunnanmuutoksiin ja suunnistusrytmin rikkomiseen.

Keskimatkan uraverkostossa tulee olla paikoin erittäin tiheitä urien ”syherikköjä”, joissa urheilija joutuu tekemään useita suunnanmuutoksia ja lukemaan karttaa nopealla rytmillä. Urien on hyvä olla muodoltaan epäsymmetrisiä ja risteysten eri muotoisia. Pienetkin sivuttaissiirtymät risteyksissä pakottavat lukemaan karttaa aivan erilaisella intensiteetillä kuin ruutukaavainen tai muuten suorista urista ja risteyksistä koostuva uraverkosto. Keskimatkan kilpailukartassa käytetään mieluiten mittakaavaa 1:10 000 ja ikäsarjoilla 1:7 500. Välimittakaava 1:7500 on mahdollinen kaikille sarjoille keskimatkalla.