2.H.6 Viesti

Hiihtosuunnistuksen viesti käydään yleisimmin 3-henkisin joukkuein, mutta myös useampiosuuksisia viestejä voi järjestää. Viestikilpailun suunnistustehtävien luonne on keski- tai pitkän matkan suunnistuksen mukainen, ja uraverkosto sisältää niiden mukaisia elementtejä. Viesti voidaan järjestää keskimatkan tai pitkänmatkan kilpailua varten valmistetulla urastolla, jos sen yhteydessä on yhteislähtöä ja vaihtoa varten riittävä kenttä tai vastaava avonainen ja tasainen alue.

Viestikilpailun radoilla tulee käyttää hajautusta, ja ankkuriosuuden lopussa tulee olla noin 10 minuutin pituinen yhteinen osuus, jossa on monitahoista reitinvalintaa sisältäviä suunnistustehtäviä. Viestin osuusajat ovat noin 75 % keskimatkan matkoista. Mittakaavoina käytetään ensisijaisesti 1:10 000 ja ikäsarjoissa 1:7 500. Välimittakaava 1:7 500 on mahdollinen kaikille sarjoille.