2.H.8 Latusuunnistus

Latusuunnistus on talvinen versio reittisuunnistuksesta (kts. 2.S.10.1), jossa on viime vuosiin saakka kilpailtukin joillakin suunnistusalueilla. Latusuunnistuksessa hiihdetään latu-uraa ja paikannetaan sillä olevat rastit. Lajissa käytetään (kesä)suunnistuskarttaa, jossa on vain lähtö ja maali, latuviivasuunnistuksessa (lapsilla) kartassa on myös viiva. Latusuunnistuksessa pyritään tuottamaan suunnistajalle samaistamisvirheitä, latu saattaa esimerkiksi erkaantua polulta huomaamattomasti. Rastilla suunnistaja merkitsee rastin paikan kartalle neulalla ja pyyhkäisee väriliidulla päälle. Kilpailijan tuloksessa huomioidaan hiihtoaika sekä 1 minuutti sakkoa jokaisesta millimetristä, jonka rastit ovat sivussa oikeasta paikasta, kuitenkin enintään 10 minuuttia per rasti. Latusuunnistuskilpailussa on yleensä muutama eri pituinen latu, jotta eri sarjoille pystytään järjestämään mielekkään pituiset radat. Latujen erkanemiskohdissa on oltava opasteet.  Toisin kuin hiihtosuunnistuksessa, latusuunnistuksessa rastit on sijoitettava kartalle merkittyihin kohteisiin.