2.P Pyöräsuunnistuksen kilpailuformaatit

Pyöräsuunnistuksessa eri kilpailumatkat ovat hyvin samankaltaisia kuin muissakin suunnistusmuodoissa.

Eri kilpailumuotojen ohjeajat löytyvät lajisääntöjen kohdasta 15.44. Ohjeaikojen noudattamiseen tulee vakavasti pyrkiä, vaikka se ei hyvästä yrityksestäkään huolimatta aina onnistu. Viime vuosina ohjeajoista on välillä jääty huomattavastikin: yleensä radat on tehty liian lyhyiksi, kun kartoitettu alue on ollut liian pieni ja ajettava maasto on loppunut kesken.

Eri matkoilla käytettävät kartan mittakaavat ovat yleisen sarjan ja nuorten sarjojen osalta velvoittavat. Ikäsarjoissa voidaan käyttää aina myös näitä suurempia mittakaavoja, mikäli se on kartan luettavuuden vuoksi tarpeellista.