2.P.4 Sprintti

Sprintissä keskeistä ovat suuri nopeus ja vauhdikkaat ratkaisut. Rata tulisi laatia niin, että vauhti säilyy mieluusti koko radan matkalta. Rastimäärä tulisi sovittaa maaston mukaan niin, ettei sillä hidasteta kisavauhtia.
 
Uratiheydelle sprintti ei aseta erityistä vaatimusta. Varsin harvaankin urastoon saadaan ratasuunnittelulla hyvinkin mielekäs sprintti. Vauhti vaikeuttaa sinällään aina suunnistusta.
 
Sprintti voidaan järjestää sekä metsä- että taajamaympäristössä. Vaikeasti ajettavat pistepolut eivät kuitenkaan ole sprinttimaastoa.

Käytettävä kartta on sprintissä oltava 1:5 000, 1:7 500 tai 1:10 000.