2.T.2 Pre-O eli normaalikilpailu

Tarkkuussuunnistuksen normaalikilpailuun tarvitaan maasto, jossa helppokulkuiselta polulta tai muulta uralta voidaan nähdä mahdollisimman paljon kartanlukukohteita. Kohteet voivat näkyä niin lähellä kuin kaukomaastossakin. Tällöin radalle saadaan riittävä määrä erilaisia tehtäviä eikä radan kuljettava pituus kasva liian suureksi.

Tarkkuussuunnistusradan pituus on yleensä 1,5‒2,5 km. Radan kiertämiseen annetaan maksimiaika, jonka ylittämisestä vähennetään piste jokaista alkavaa 5 minuuttia kohden. Maksimiaika lasketaan kaavalla 3 min / 100 metriä etenemistä + 3 min / rasti. Maksimiaikaa kasvatetaan, jos reitillä on hankalasti kuljettavia osuuksia. P-sarjalaisille annetaan lisäaikaa etenemisnopeuden kompensoimiseksi. Myönnettävän lisäajan suuruudesta päättää kilpailun valvoja mm. uran kuljettavuuden ja korkeuserojen perusteella.

Tarkkuussuunnistuksen normaalikilpailu koostuu tarkkuussuunnistustehtävistä ja aikarastiasemista. Normaalikilpailun aikarastiasema tai aikarastiasemat voidaan sijoittaa yhtä hyvin kilpailun alkuun, loppuun kuin keskellekin. Aikarastiaseman on kuitenkin oltava suoritusajan ulkopuolella, joten käytettäessä aikarastia kesken radan on käytettävä välimaalia, jossa suoritusaika pysäytetään esim. Emit-leimauksella tai järjestäjän ottamalla väliajalla. Aikarastit määräävät myös kilpailun etenemisnopeuden ja kilpailijoiden lähtövälin, sillä kun kaikkien kilpailijoiden on suoritettava aikarasti, siihen kuluva aika määrää pienimmän mahdollisen lähtövälin.

Pre-O eli normaalikilpailu on tarkkuussuunnistuksen kestävyyslaji noin kahden tunnin kestollaan. Ratamestarin tehtäviin kuuluu monenlaisten tehtävien (ks. 2.1) tarjoaminen maaston sallimissa rajoissa. Tehtävät ovat tarkkuussuunnistukselle ominaiseen tapaan “irrallisia toisistaan”, mutta rataan saadaan rytmitystä tarjoamalla maaston kannalta erilaisia tehtäviä (lähelle / kauas, ylärinteeseen / alarinteeseen, ihmisen luomaa ympäristöä / luontoa, korkeuskäyrämuotoja, pistekohteita jne.). Myös lippujen määrää eli tehtävätyyppiä on hyvä vaihdella (A, A-E, A-C jne.).

Ratkaisukartta

Tarkkuussuunnistuksen ratkaisukarttaan merkitään maastossa olleiden rastilippujen paikat, ratkaisupaalut sekä tehtävien oikeat vastaukset. Oheiseen normaalikilpailun ratkaisukarttaan on merkitty rastilippujen sijainnit (violetti ympyrä), kysytyt rastikohteet joissa ei ole rastilippua (violetti rasti) ja katselutolpat (ristit polun varressa). Tehtävien oikeat ratkaisut on kirjattu kartan reunaan.

Ratkaisukartassa maastossa olleet rastiliput on merkitty karttaan pienin ympyröin. Nollarasteilla kysytyt oikeat kohteet on merkitty ruksilla.