3.S.1 Yleistä

Aloitteleville suunnistajille ratoja tekevä ratamestari on avainasemassa ja paljon vartijana. Ratamestarin haasteena on suunnitella osallistujille sopivat suunnistustehtävät. Ratamestarin työn laatu on todellisessa puntarissa silloin kun suunnistusta kokeilemaan tullut aloittelija tekee ratkaisunsa, jatkaako hän harrastusta rastien parissa.

Lasten rata tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia ja herättää halun oppia uutta.

Lasten suunnistuksen erityispiirteisiin kuuluu lisäksi ratojen opetuksellinen tarkoitus, esimerkiksi pyrkimys monipuolisiin rastipisteisiin ja monipuolisiin, mutta turvallisiin suunnistustehtäviin.

Hyvällä suunnistusradalla on oivalluksia tarjoavia elementtejä, jotka ovat tueksi suunnistustaidon oppimisessa. Suunnistusrata voi esimerkiksi antaa oivalluksen, miten voi käyttää maastonmuotoja johdattelevana reittinä tai pysäyttäjänä rastin takana. Hyvä suunnistusrata ”osoittaa” hyviä reitinvalintoja, joita riittävän taitava suunnistaja osaa käyttää. Suunnistaja, joka ei vielä ole niin taitava, voi käyttää tarjolla olevia kiertäviä ja varmoja reitinvalintoja.

Lasten radoille sopiva maasto

Lisäksi ratoja laadittaessa on tärkeää huomioida näkyvyys maastossa lasten havainnointikorkeudella sekä kulkukelpoisuus lapsen näkökulmasta. Maastossa voi olla jonkin verran tiheikköjä ja mäkiäkin, mutta raivatut alueet ja hakkuualat sekä alueet, joilla on rehevä aluskasvillisuus, ovat lapselle haastavampia kuin mitä kartta antaisi ymmärtää.

on tärkeää huomioida näkyvyys maastossa lasten havainnointikorkeudella sekä kulkukelpoisuus lapsen näkökulmasta.

Lasten radoille ei aina ole tarjolla ihanneolosuhteita. Lasten radoista vastaavien ammattitaito nouseekin tavattoman tärkeään rooliin, kun suunnitellaan kansallisen kilpailun ratoja ja toimintoja. Perusratkaisuina on varmistettava kilpailukeskuksen sijainti niin, että lasten radoille saadaan sopivin mahdollinen maaston osa, lähtöpaikan sijainti lähelle kilpailukeskusta, kulkureittien turvallisuus.

Lasten suunnistukseen sopivan maaston perusedellytys on turvallisuus, jota tuo alueen luonnollinen rajautuminen asutukseen, peltoihin tai teihin. Maaston mahdolliset vaaratekijät on harjoituksia tai kilpailuja laadittaessa vältettävä järkevällä suunnittelulla.

Lapsille sopivassa maastossa on hyvä näkyvyys ja helppo kulkukelpoisuus. Huomio aina lapsen havaintokorkeus. Maastoa onkin hyvä tarkastella kyykkykorkeudelta.

 • Helppokulkuinen
 • Hyvä näkyvyys
 • Suunnistusta helpottavia ja tukevia kohteita
 • Radan rajaavia kohteita, esim. pellot ja tiet.
 • RR-sarjoissa viitoitus varmana reitinvalintana mahdollistaa radan tekemisen monenlaisiin maastoihin.

Loppukesän suunnistuksissa rata on tarkistettava maastossa erityisen huolellisesti, sillä kesän myötä rehevöityvää aluskasvillisuutta ei pystytä kartalla ilmaisemaan hyvin.

Tukiviitoitus

Jos maastossa puuttuu johdatteleva kohde, voidaan maastoon viedä viitoitus tuomaan turvaa.

Ohjeissa on hyvä mainita asiasta kuvan kera ja kertoa missä sarjassa kyseinen tukiviitoitus on ja miten se on merkitty karttaan ja maastoon.

Karttaan merkitseminen: Kuten RR-viitoitus, mutta katkoviiva. Väri oranssi (0-60-100-0), läpinäkyvä. Viivan paksuus:

 • 1:10 000 kartalla          0,82 mm
 • 1:7500 kartalla               1,1 mm.
 • 1:4000 Sprinttikartalla 0.82 mm.

Maastoon merkitseminen: ei ole määrätty, mutta tulee erottua esim. kielletyn alueen nauhasta.

Kartta

Lapselle luettava kartta ei sisällä liikaa pieniä yksityiskohtia, eikä korkeuseroja. Polkuja ja kulku-uria on hyvä olla, mutta liian tiheä ja risteilevä polkuverkosto on lapselle haastava, sillä hänellä on rajoittunut kyky havainnoida kauas ja etsiä kartalta muita etenemistä tukevia kartanlukukohteita. Kartan päivityksen ensisijaisia kohteita ovat rakenteet, kulkuväylät ja kasvillisuus.

Kilpailusarjat

Laadukkaat kilpailutapahtumat kasvattavat innostusta ja itsetuntoa sekä houkuttelevat osallistumaan uudelleen. Kilpailun järjestäjä voi itse päättää, mitkä sarjat kilpailussa tarjotaan.

Erilaiset sarjavaihtoehdot mahdollistavat osallistumismahdollisuuden kaikille kiinnostuneille ja yksilön kehittymisen mukaisen sopivan haasteen ja mielekkään kokemuksen.

Kilpailuiden sarjatarjonta varmistaa osallistumismahdollisuuden kaikille kiinnostuneille.

Henkilökohtaiset sarjat

* H/D10-sarjan voi järjestää, mikäli maasto soveltuu ko. sarjan taitotasoon. 10-vuotiaiden sarjaa järjestettäessä pitää olla tarjolla vähintään RR-sarja. Huom! Poikkeuksena: Kokeilumahdollisuus ilman RR-sarjaa jatkuu vuodelle 2024 | (suunnistusliitto.fi)

Viestisarjat

Kansallisten viestikilpailujen viestisarjoja tai osuuksia ei ole määritelty säännöissä. Viesteissä osuuksien ohjeajat ovat 50 –80 % henkilökohtaisen pitkän matkan kilpailun ohjeajoista.
Esim. H/D10 pitkä matka 15 –20 min > viestissä 12 –16 min.

Avoin-sarja

On suositeltavaa, että yksilökilpasarjojen ohella tarjotaan myös lasten avoimet sarjat. Avoin –sarja on mahdollisuus osallistua mille vain alle 14-vuotiaiden lasten radalle yhdessä toisen kanssa (kaveri / huoltaja).

 • Lyhenne ilmoittautuessa ja tulospalvelussa esim. RR Avoin, 10 Avoin, 12TR Avoin, 12 Avoin, 14 Avoin.
 • H/D15-20 –sarjassa vastaava mahdollisuus nuorilla (15-20 Avoin).
 • Lähdöt ennen ja/tai jälkeen kyseisen sarjan yksilösarjalaisten lähtöjä. Kompassi-tapahtumissa voi myös lähettää maastoon samaan aikaan yksilökilpailijoiden kanssa.
 • Avoimien sarjojen osallistujille yhtäläisesti lasten lähdön mukaiset toiminnot ja opastus.
 • Voi ilmoittautua myös kisapaikalla.
 • Palkinnot arvotaan.
Rastiralli

Rastiralli Rastiralli on perheen pienimmille tutustumismahdollisuus suunnistukseen ja luontoliikuntaan.  Seuralle Rastiralli on mahdollisuus saada lapsia ja perheitä innostumaan ja kiinnittymään lajin pariin. Rastirallin muotona voi olla toiminnallinen ja suunnistuksellinen tehtävärata, joka on suunnataan alle 8-vuotiaille. Myös leimausrata voi toimia Rastirallina.

Tulostettavat materiaalit:
Rastiralli | (suunnistusliitto.fi)

Radan ja rastivälien suunnittelussa huomioitavaa

 • Maastoalueen hyödyntäminen
 • Lasten lähtö on lähellä. Lähtöön pääsee saattajat rattaiden kanssa.
 • Jokaisen rastivälin tulee sisältää ikätasolle sopivia suunnistustehtäviä, joiden ratkaisemista osallistujat ovat harjoitelleet.
 • Parhaimmat rastivälit tarjoavat erilaisia reitinvalintamahdollisuuksia, joista eritasoiset suunnistajat löytävät oman taitotasonsa mukaisia ratkaisuja.
 • Suunnistusradan tehtävä ei ole “jarruttaa” etenemisvauhti minimiin. Hyvä suunnistusrata tarjoaa osaavalle suunnistajalle vauhdikkaan kokemuksen ja tarjoaa epävarmemmallekin suunnistajalle vauhdikkaita osuuksia.

Huom!

Missään lajimuodossa lasten ratoja (14-vuotiaat ja nuoremmat, hiihtosuunnistuksessa 13-vuotiaat ja nuoremmat) ei tulisi kilpailuissa yhdistää aikuisten vanhempien ikäsarjojen ratoihin. Vaikka kilpailumatkat olisivatkin lähellä toisiaan, ovat taitotasot ja ratojen määrittelyt hyvinkin erilaisia, eikä yhdistäminen palvele yleensä kumpiakaan sarjoja.

On myös huolehdittava, ettei yksittäisistä rastiväleistä muodostu lapsille liian vaikeita, jos käytetään ns. aikuisten rasteja. Tällöin maastoon on lisättävä rasteja, jotta saadaan taitotason mukaisia rastivälejä joka ikäluokalle. Lähtökohtaisesti lasten rata ei voi koskaan olla liian helppo ts. mieluummin laaditaan liian helppo kuin liian vaikea rata.

Missään lajimuodossa lasten ratoja ei tulisi kilpailuissa yhdistää aikuisten vanhempien ikäsarjojen ratoihin.

Alueelliset lasten ratojen valvojat

Alueilla toimii Suunnistusliiton nimeämä lasten ja nuorten ratojen valvoja:
suunnistusliitto.fi > KILPAILU > Kilpailun järjestäminen > Lasten ja nuorten valvojat

Alueelliset valvojat toimivat lasten ratojen ratamestareiden sparraajana ja vastaavat ratamestareita askarruttaviin kysymyksiin.

Kilpailun ratamestarin tulee lähettää valvojalle ratasuunnitelmat hyvissä ajoin ennen kilpailua kommentoitavaksi. Radat voi toimittaa sähköisessä muodossa, esim. pdf-tiedostona.

Hyödynnä valvojan osaamista
ja pyydä kommentteja!

Lasten lähtö

Noudata lähdön kaavioita lähdön toteutuksessa. Toistuvasti samalla tavoin toteutettu lähtö varmistaa lapselle turvallisuuden tunteen, vähentää lapsen jännitystä ja antaa hänelle mahdollisuuden keskittyä suunnistustehtävään. Perehdytä lähdön toimitsijat tehtäväänsä.

Lasten lähtö | (suunnistusliitto.fi)

lasten_lahto.pdf (suunnistusliitto.fi)