3.S.3 Alle 12-vuotiaiden radat

Tukireitti (TR)

Tukireitti on rastireittiä hieman pitempi, koska 12-vuotiaat etenevät nopeammin kuin 10-sarjalaiset ja koska 12-sarjan ohjeaika on 10-sarjan ohjeaikaa 1‒5 minuuttia pitempi. Tällöin tukireitille tulee lähes väistämättä jokin osio, jossa ollaan kauempana viitoituksesta ja tukeudutaan lähinnä polkuihin.

Tukireitin osallistujat ovat yleensä kokemattomia ja epävarmoja suunnistajia, joten radan tulee olla selkeä ja helppo. Tukireitin suunnittelun erityispiirteisiin kuuluu myös se, että turvallisuussyistä viitoituksen ulkopuolella olevien rastien on oltava turvallisempia kuin viitoituksen sisäpuolille jäävien.

Rastireitin viitoitus muodostaa pohjan osalle reitinvalinnoista ja tarjoaa tukea ohjaten esim. rastin suuntaan. Maastovalinnassa pätevät samat asiat kuin RR-radalla, koska rasti- ja tukireitti muodostavat ratasuunnittelussa oman kokonaisuuden. Rastipiste on TR-radalla johdattelevan maastokohteen tai viitoituksen läheisyydessä ja rastilippu saa näkyä johdattelevalle kohteelle. Rastipisteen tulisi olla selkeä ja pisteen takana tulee olla selkeä pysäyttävä kohde.

Suora rata (H/D12)

Radan tulee olla selkeä ja turvallinen. Maaston tulisi olla helppokulkuinen ja näkyväisyys hyvä. Selkeät ja rajaavat kohteet ovat tärkeitä. Tarvittaessa maastoon voidaan vetää yhtenäinen viitoituksen pätkä, jos sopivaa kulkureittiä tai pysäyttäjää ei ole. Rastivälillä on aina yksi selkeä reitinvalinta johdattelevia kulku-uria pitkin.

Väleillä voi olla myös useampia vaihtoehtoja, jolloin suunnistajalla on tehtävänä arvioida näiden eroja ja myös valita itselleen sopivin reitti toteutettavaksi. Rastipiste tulee sijaita johdattelevan maastokohteen läheisyydessä ja rastinotto voidaan toteuttaa jonkin pysäyttävän kohteen avulla. Rastipiste ja -lippu saavat näkyä johdattelevalle kohteelle.

Väleillä voi olla myös useampia vaihtoehtoja, jolloin suunnistajalla on tehtävänä arvioida näiden eroja ja myös valita itselleen sopivin reitti toteutettavaksi.