3.S.4 13–14-vuotiaiden radat

Kilpailuissa voi olla käytössä 13-sarja, jolle voidaan tehdä oma rata, siirtymänä 14-sarjaan. Tässäkin tapauksessa on huomioitava, että sarjaan voi osallistua myös vähäisen suunnistuskokemuksen omaavia osallistujia.

Maastovalinnassa ovat edelleen tärkeinä kohtina hyvä kulkukelpoisuus ja näkyvyys. Maaston tulee tarjota selkeitä kohteita ja helposti havaittavia maastonmuotoja.

13-sarjalaisen rastipisteen tulee olla selkeä ja se voi sijaita johdattelevan kohteen tai johdattelevalle kohteelle näkyvän ”kirkontornin” läheisyydessä. Rastinotto tapahtuu johdattelevalta kohteelta tai ”kirkontornilta”.

Rastilippu voi näkyä tuolle kohteelle. Reitinvalintavaihtoehdot myötäilevät johdattelevia kulku-uria tai maastokohteita. Osaaville suunnistajille voi nopeammaksi reitiksi tarjota oikaisuja tai siirtymiä kulku-uralta toiselle.

14-sarjassa osa suunnistustehtävistä voi perustua myös pääosin maastonmuotojen (=korkeuskäyrien) ymmärrykseen. Reitinvalinnassa korostuu reitin pituuden ja kulkukelpoisuuden arviointi. Pysäyttäjät ja oleelliset kohteet voivat olla vähemmän yksiselitteisiä kuin nuoremmilla.

Radalla tulee olla erityyppisiä ja erimittaisia rastivälejä jolloin rataan saadaan sopivasti rytminvaihtoa, mutta myös turvallisia kiertäviä vaihtoehtoja vähemmän kokeneille suunnistajille.

Suunnistustehtävä ja reitinvalinta voivat joillakin väleillä perustua oleelliselta kohteelta toiselle etenevään suunnistukseen, mutta silloin kohteiden tulee olla erottuvia ja näkyvyyden hyvä. Rastinottoa varten rastin läheisyydessä tulee olla selkeä ”kirkontorni”.

Käytännössä vasta 14-vuotiailla on tarvetta punnita tyttöjen ja poikien ratojen eriyttämistä matkan osalta fyysisen kehityksen erojen vuoksi. Nuorempien sarjoissa tytöt saattavat olla jopa taitavampia suunnistajia, samoin fyysisessä kehityksessä poikia pitemmällä.