3.S.5 Yli 15-vuotiaiden radat

Siirryttäessä 15-vuotiaiden ja vanhempien sarjoihin on syytä huomioida erot ratojen pituuksissa tyttöjen ja poikien välillä, koska fyysinen kehitys ja ominaisuudet ovat murrosiän aikana ja sen jälkeen selvät. Varsinkin pitkällä matkalla ero voi matkassa olla jo merkittävä.

Monet tämän ikäiset osaavat jo käyttää sujuvasti useita suunnistustekniikoita. Sarjan sisällä osaamistaso ja kokemus kuitenkin vaihtelee, sillä joku on saattanut aloittaa suunnistuksen jo viisivuotiaana suunnistusperheen lapsena ja joku toinen vasta 13-vuotiaana yläasteen liikunnanopettajan innostamana.

Hyppy 14-sarjasta ylöspäin on sekä taitotason että ratapituuksien osalta suuri, joillekin jopa liian suuri. Tämä on hyvä huomioida etenkin kansallisissa kilpailuissa, joissa tasoerot voivat olla isoja. Tällöin ei ole tarvetta maksimoida vaativuutta.

Kaiken kaikkiaan 14‒16-vuotiaiden sarjojen radoissa korostuu se kuntosuunnistusratojenkin yhteydessä luvussa 2.s.9 ilmaistu periaate, että radat on suunniteltava siten, että niistä voi selviytyä heikommillakin taidoilla, mutta paremmista taidoista selvästi hyötyy.

Rastiväleillä suunnistuksellisesti vaativampi suora reitinvalinta voisi olla nopeampi mutta reitinvalintana saisi löytyä myös suunnistuksellisesti helpompi kiertävä valinta jonka avulla pääsee lähelle rastipistettä. Tällöin rastiväli tarjoaa vaihtoehdon punnita omia taitojaan ja valita reitinvalinta turvallisesti sen mukaan.

Joissakin erityisissä kilpailuissa tapahtuman konseptiin kuuluvat keskimääräistä helpommat tai vaativammat radat: Kompassi-kilpailuissa vaatimustaso on 16-sarjassakin alempi, kun taas SM-kilpailujen finaalissa vaatimustaso saa olla sarjatasoa kovempi.

Hyppy 14-sarjasta ylöspäin on sekä taitotason että ratapituuksien osalta suuri, joillekin jopa liian suuri. Tämä on hyvä huomioida etenkin kansallisissa kilpailuissa, joissa tasoerot voivat olla isoja.

16-sarjan radoilla rastipiste valitaan maaston vaativuuden mukaan: Vaativassa maastossa valitaan helpompi rastipiste ja päinvastoin. Rastia lähestytään ”kirkontornin” kautta. Rastin läheisyydessä on selkeitä kartanlukukohteita.

Reitinvalintoja on useita ja myös kartanlukua vaativia välejä voi olla, samoin selkeä juoksuväli. Reitinvalinta voi koostua monenlaisista suunnistustehtävistä. Huomioitavia asioita ovat mm. reitin pituus, kulkukelpoisuus, korkeuserot sekä reitillä pysymisen ja rastinoton helppous.

Jos 16-sarjan ratana käytetään jotakin aikuisten rataa, tulee varmistua siitä, että radan pituus sopii 16-sarjan ohjeaikaan ja että radan taitotaso on edellä kuvatulla tavalla joustava. Lisäksi rataa kannattaa verrata saman kilpailun 14-sarjan rataan, jotta varmistetaan, että radat vaikeutuvat ja pitenevät kohtuullisessa suhteessa. Tarkistus on paikallaan erityisesti silloin, jos 14-sarja on lasten ratamestarilla ja 16-sarja aikuisten ratamestarilla.

18-sarjan vaativuustaso on jo pitkälti sama kuin aikuisilla. 20-sarjan radoissa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä kilpailuissa ikäryhmän nopeimmat osallistuvat jo yleiseen sarjaan.

15-20 Avoin

Kilpailuissa suositellaan tarjoamaan 15-20 –vuotiaille ratavaihtoehto, joka on helpompi ja lyhyempi, kuin tavoitteellisesti harjoitteleville suunnatut A- tai E-sarjat. Radan vaikeusaste ja pituus on noin 14-15 – sarjan tasoinen. Tämä sarja tarjoaa turvallisen ja mielekkään vaihtoehdon nuorille, jotka eivät valmentaudu tavoitteellisesti tai joilla ei ole vielä riittävästi suunnistuskokemusta haastavammille radoille.

  • Yhteinen sarja tytöille ja pojille
  • Ilmoittautuminen mahdollista myös paikan päällä.
  • Lisenssiä ei tarvita
  • Rankipisteitä ei lasketa.
  • Kaverinkin kanssa voi suunnistaa.
  • Palkinnot arvotaan.
  • Osanottomaksu edullisempi
  • Tulospalveluohjelmassa, ilmoittautumispalvelussa jne. suositellaan käytettäväksi tarvittaessa lyhennettä N-avoin.