3.H.1 Nuorten radat hiihtosuunnistuksessa

Laadittaessa hiihtosuunnistusrataa nuorille tulee ensiksi huomioida, että urasto, jota käytetään, soveltuu lasten varsin vaihtelevalle hiihtotaidolle. Liian jyrkkiä ylä- ja alamäkiä tulee välttää.

Hiihtosuunnistuksessa rastivälillä hiihdettävien risteysten määrä on yksi selkeimmistä haastavuuden mittareista. Lasten radoilla tulisikin välttää kompleksisia reitinvalintoja ja kovin pitkiä rastivälejä.

Liian tiheässä urastossa tulee helposti harhautumisia ja lapsen on vaikea saada olinpaikkansa selville pelkkien urien ja risteysten perusteella, kun kartassa ei usein ole juuri muita tukikohteita. Varsinkin alle 13-vuotiaiden ratojen tulee reitinvalinnoissa tukeutua selkeisiin ja isoihin uriin, jolloin rata on selkeä ja turvallinen.

Myös hiihtosuunnistuskilpailuissa olisi hyvä, jos lasten radoille olisi oma ratamestarinsa, tai ratamestariryhmässä joku ainakin keskittyisi ensisijaisesti lasten ratoihin.