4.3 Ratamestarityön reunaehdot

Kilpailumaaston luonne, maastonkäyttöluvat, muun kilpailuorganisaation tarpeet ja monet muut tekijät rajoittavat ratamestarin mahdollisuuksia. Lisäksi luvussa 1.3 kuvatut taidon testaamisen rajat ohjaavat ratamestarin toimintaa ratamestarityön arvoina ja ihanteina.

Ratamestarin on suotavaa tutustua aiottuun kilpailumaastoon hyvissä ajoin ennen ratamestariksi ryhtymistä ja ratasuunnittelun aloittamista. Parissa päivässä ehtii saamaan yleiskuvan jo varsin laajastakin alueesta sekä kartoittajan tavasta kuvata maastoa. Mikäli ratamestari ei ole voinut osallistua kilpailukeskuksen paikan valintaan, maastokäynti auttaa ratkaisemaan K-pisteiden, maalin ja viitoitusten alustavan sijainnin.

Ratamestarin on suotavaa tutustua aiottuun kilpailumaastoon hyvissä ajoin ennen ratamestariksi ryhtymistä ja ratasuunnittelun aloittamista.

Suunnittelutyön aloittaminen

Ennen varsinaiseen ratasuunnittelutyöhön ryhtymistä ratamestarin on selvitettävä alueen käyttöön ja tapahtuman järjestämiseen liittyvät luvat ja rajoitukset.

Kielletyt alueetMaastonkäytön rajoituksista voi seurata tarve kiellettyjen alueiden tai reittien määrittämiseen, pyöräsuunnistuksessa voidaan joutua rajoittamaan oikomista jne.
Suoja-alueetMahdollisten riistan suoja-alueiden määrittäminen.
Muut tapahtumatAlueella mahdolliset muut samanaikaiset tapahtumat voivat olla haaste, jos näistä ei ole ennakkotietoa. Esimerkkinä sprinttikisa ja alueella tapahtuva festivaalin rakentaminen.
Vaaralliset kohteetJyrkänteiden ja muiden vaarallisten alueiden huomioiminen (esim. liikenneväylät), eritoten yökilpailuissa (laskeutuminen kiipeämistä vaikeampaa).
OnlineTulospalvelun kanssa yhteistyössä määritettävä väliaikarastien sijainti.
TVTV-kuvaus merkitsee usein varoitusrastin käyttöä, jotta kuvaaja saa ennakkotietoa lähestyvästä seurattavasta kilpailijasta.
Juoma, yleisöMahdollisten juoma- ja yleisörastien alustavat sijainnit.
KuormitusErityisesti sprinttikilpailuissa ja kapeissa maastoissa ensimmäisten rastien riittävyyden arvioiminen.

Ratamestarin teemakartta

Ratamestarin on edelleen hyvä laatia näistä rajoituksista ns. ratamestarin teemakartan ratasuunnittelunsa tueksi. Myös kuntosuunnistusratojen edellytykset varmistetaan ja rajoitukset huomioidaan periaatteessa samoin.