4.4.P Toimintojen sijoittumisesta sopiminen pyöräsuunnistuksessa

Lähtö

Pyöräsuunnistuksessa lähtö voi sijaita kaukanakin kilpailukeskuksesta, koska jokaisella on kulkuväline lähtöön siirtymiseen.  Ratasuunnittelun apuna on helppo käyttää lähdön sijoittelua ratojen kannalta optimaaliseen paikkaan, kunhan siirtymiseen löytyy turvallinen reitti.

Nykyisin opaskartan käyttö lähtöön on yleistynyt. Tällöin järjestäjä säästyy lähtöviitoituksen viemiseltä ja keräämiseltä. Opaskarttaan voi hyvin myös integroida mallisuunnistuksen. Lähtöreitin varrelle on kartoitettu pieni pala pyöräsuunnistuskarttaa, johon on merkitty pari mallirastia, jotka ovat myös maastossa.

Muilta osin pyöräsuunnistuksen lähtö on järjestelyiltään hyvin samanlainen kuin suunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa.

K-piste tulisi sijoittaa kuten muissakin suunnistuslajeissa, eli niin, ettei seuraava kilpailija näe edellä menevän ensimmäistä suunistusratkaisua.

Maali

Maalia suunniteltaessa on muistettava pyörien vauhti. Maaliviivan jälkeen on aina oltava riittävä jarrutusalue. Myös maaliviitoituksen tulisi olla riittävän leveä, jotta ohitukset vielä loppusuorallakin ovat mahdollisia.

Suositeltavaa on tehdä selkeästi erottuvat kaistat maaliin tullessa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Joka tapauksessa on pyrittävä saamaan aikaiseksi maalisuora.

Lajisääntöjen mukaan ”maaliin ja vaihtoon johtavan uran tulee olla viimeisen 50 metrin osalta mahdollisimman suora, mahdollisuuksien mukaan tasainen ja riittävän leveä, jotta ohittaminen on mahdollista turvallisesti. Maalialueen alku on merkittävä maastoon.”

Viimeinen rasti ei saa olla kovin lähellä maalia, jotta turhat hylkäykset vältetään. Jos viimeisen rastin leima jää saamatta kilpailijalta ja hän huomaa tämän vasta hetken kuluttua, kilpailija on saattanut jo ohittaa maaliviivan. Tällöin hänet on kirjattu jo maaliin tulleeksi eikä hän enää saa hyväksyttyä suoritusta, vaikka hän palaisi leimaamaan viimeisen rastin.

Etämaali

Myös muualla kuin kilpailukeskuksessa oleva maali on varteenotettava vaihtoehto pyöräsuunnistuskilpailussa. Usein loppuosat radoista ovat hieman väkisin tehtyjä ajolinjauksia kilpailukeskukseen. Varsinkin lyhyillä radoilla tällaiset ajopätkät saattavat viedä ison osan radan pituudesta. Etämaalilla voidaan myös välttää esimerkiksi vilkkaan tien ylittäminen kilpailutilanteessa, mikä yleensä lisää turvallisuutta huomattavasti. Samoin etämaali voi vapauttaa kilpailualuetta tehokkaampaan käyttöön, kun ainoaa mahdollista väylää kilpailukeskukseen ei ole pakko käyttää.

Etämaalia käytettäessä Emitin purku tehdään joko etämaalissa tai vasta kilpailukeskuksessa. Reitti takaisin kilpailukeskukseen joko viitoittaa tai näyttää annettavalla opaskartalla. Jos purku on kilpailukeskuksessa, ohjaus sinne tulee tehdä niin, ettei purkupaikkaa voi helposti ohittaa, jottei purkaminen unohdu.