4.5.P Ratojen kulku kilpailualueella pyöräsuunnistuksessa

Ratojen laadinta tulee aloittaa suunnittelemalla ne väylät, joita pitkin radat tulevat kulkemaan. Tässä vaiheessa mietitään ne kiertosuunnat, joita eri maastonosissa käytetään, ja alueet tai kohdat, joissa radat tulevat risteämään. Kaikkien sarjojen tulisi käyttää samoja väyliä ja samaan suuntaan. Jos tämä ei ole mahdollista, tulisi harkita kilpailun aikatauluttamista niin, että maastossa ei tulisi kohtaamisia väärissä paikoissa.

Aluksi mietitään
kiertosuunnat, joita eri maastonosissa käytetään.

Ratasuunnittelussa tulee muistaa, että jokaisen rastin siirto vaikuttaa aina vähintään kahteen rastiväliin. Kun samoja rasteja käytetään eri radoilla, rastin siirtäminen voi vaikuttaa hyvinkin moneen rastiväliin, eikä välttämättä hyvällä tavalla. Lopullinen rastin paikka onkin usein kompromissi. Toisaalta asiaa helpottaa se, että rastia ei tarvitse sijoittaa mihinkään kartalla olevaan karttamerkkiin. Ratasuunnittelu onkin usein rastipisteen siirtoa muutaman millin länteen ja toisen muutaman millin itään.