4.8.2 Yhteistyö kartoittajan kanssa

Kartoittaja on usein ratamestarityön alkuvaiheessa myös maaston paras asiantuntija, jonka vuoksi häneltä voi saada hyviä alustavia ideoita maastonkäyttöön. Kartoittaja voi olla maastossa liikkuessaan myös hyvä kontakti maanomistajiin, varsinkin jos maankäyttölupiin liittyy neuvoteltavia asioita. Joskus kartoittajat toimivat myös ratamestareina, mikä yhtäältä nopeuttaa ratojen suunnittelutyötä ja helpottaa parhaiden ideoiden löytämistä, toisaalta taas saattaa johtaa yksipuolisempaan näkemykseen, kun ihminen sokaistuu omille virheilleen. Jos kartoittaja ja ratamestari ovat sama henkilö, on syytä olla joku toinen henkilö arvioimassa kartoittaja-ratamestarin ratkaisuja (vastaväittäjä ja sisäinen tarkistus).


Erityisesti sprintti- ja tarkkuussuunnistuksessa kartoittajan ja ratamestarin yhteistyötä tarvitaan paljon. Sprinttisuunnistuksessa tarve kartoitustyön yksityiskohtaisuuteen vaihtelee paljon sen mukaan, millä alueilla liikkuminen on sallittu. Erityisesti oliivinvihreän tonttialueen ja muun maaston sekä sallitun ja kielletyn pensaan tai aidan välinen rajanveto perustuvat useammin maanomistajien ja ratamestarien intresseihin kuin johonkin kartoittajan näkemykseen. Joillakin karttamerkkien valinnoilla voidaan myös manipuloida maastoa radoille sopivammaksi.

Samoin monessa eri tasossa liikuttavissa olevilla alueilla ratamestari ja kartoittaja joutuvat sopimaan, mikä liikkumisen tasoista on ensisijainen ja kuvataan kartalle. Näin sprinttikilpailun kartan laatiminen tahtoo joskus olla kartoittamista yksittäisen kilpailun tarpeisiin enemmän kuin neutraalia todellisuuden kuvaamista metsämaaston suunnistuskarttojen tapaan.

Tarkkuussuunnistuksessa on viime vuosina ollut yleistymässä käytäntö, jossa kartoittaja toimii joko ratamestarina tai valvojana. Tarkkuussuunnistuksessa kartta ja sille kuvatut asiat ovat oikeastaan keskeinen osa tehtävänantoa, ja näin jopa varta vasten tarkkuussuunnistukseen laadittua erikoiskarttaa saatetaan normaalia herkemmin muokata ratamestari- ja valvontatyön yhteydessä. Tarkkuussuunnistuksessa kartan muoto- ja sijaintitarkkuudella ja tasalaatuisuudella on enemmän merkitystä kuin missään muussa suunnistuslajissa.