4.9.1 Yleistä

Markkinoilla on tarjolla useita ratamestariohjelmistoja, joista tässä esitellään vain yleisimmin käytetyt OCAD, Condes ja Purple Pen. Ohjelmien hinnoittelussa ja käytettävyydessä on eroja, ja ohjelmilla on toisaalta rajansa. Menestyksellisen ratamestarityön kannalta on tärkeää hallita käyttöön valittu ohjelmisto sekä tiedonsiirtoprotokollat siitä tulospalveluun. Kehittyneimmät ohjelmistot tarjoavat myös työkaluja ratamestarin projektinhallintaan, esimerkiksi mahdollisuuden tallentaa tietoa siitä, onko rasti rakennettu valmiiksi.

Ohjelmistojen lisäksi ratamestarin on tunnettava kartoitusnormeja voidakseen mm. varmistua piirtomittojen ja väriarvojen oikeellisuudesta. Väärän kokoiset ratamerkinnät tai virheet ratojen pituuksissa voivat johtua esimerkiksi siitä, että ISOM-normi lähtee siitä, että suunnistuskartan oletusmittakaava on 1:15 000, josta sitten aikanaan määritetään tulostusmittakaavat (1:15 000, 1:10 000 tai 1:7 500) suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti. Käytettyjen tiedostojen karttateknisestä mittakaavasta riippumatta ratamestarin on varmistuttava siitä, että ratamerkinnät ja karttaan merkitty mittakaavatieto ovat oikeellisia lopullisissa tulosteissa. Norminmukaisen mittakaavan (1:15 000) käyttäminen sekä kartta- että ratatiedostossa helpottaa virallisten ohjeistusten seuraamista. Viimeisimpien normimuutosten jälkeen ratamerkinnät ja karttamerkit suurenevat kuitenkin aina samassa suhteessa toisin kuin aiemmin. Mittakaavoista ks. tarkemmin lukua 6.8.

Ratamestarin on varmistuttava siitä, että ratamerkinnät ja karttaan merkitty mittakaavatieto ovat oikeellisia lopullisissa tulosteissa.

Ratamestarin on myös varmistuttava siitä, ettei käytä kiellettyjä koodinumeroita (ks. lajisäännöt 11.46); osa ratamestarin tukiohjelmista ei vielä tunnista näitä.

Ilmaisohjelmistotkin, kuten Purple Pen, riittävät sinänsä kansallisten kilpailujen ratojen piirtämiseen suurimmassa osassa kilpailuformaatteja. Tulevaisuus näyttää, miten kutakin ohjelmaa tullaan kehittämään , miten ne soveltuvat eri kilpailujen vaatimuksiin ja miten aktiivisesti niitä ylläpidetään. Mitä tahansa ohjelmistoa käytettäessä ratamestarin on varmistuttava siitä, että ohjelmiston käyttöön on tarvittaessa saatavissa tukea.

Ratamestariohjelmistolla tuotetaan myös rastinmääritteet, ks. lukua 5.2.ST, tulospalveluun lähetettävät ratatiedostot ja mahdolliset tarkistusradat, ks. lukua 5.7.S ja kilpailukartat, ks. 6. Tulostusasetuksien ja muun tulostustekniikan osalta näkemyksiä kannattaa kysyä esimerkiksi kartantekijältä, muilta kilpailunjärjestäjiltä tai Suunnistusliitosta.