4.9.2 OCAD ja OCAD CS

Sveitsiläisen OCAD-kartanpiirto-ohjelman ratasuunnitteluosa tai pelkästään ratojen suunnitteluun tarkoitettu OCAD CS ovat luontevia työvälineitä ratamestarille. Rata- ja karttatiedoston välisiä tiedonsiirto-ongelmia ei yleensä ole, mutta ongelmia saattaa tulla eri ohjelmasukupolvien kesken. Varminta onkin käyttää nykyistä jatkuvasti päivittyvää vuosimaksullista OCAD-versiota. Vanhoja ilmaisia 8- ja 9-versioita, joiden ylläpito on päättynyt, voi käyttää ohjelmistoon tutustumiseen tai iltarastien suunnitteluun, kunhan kartta-aineisto on tallennettu vähintään yhtä vanhaan muotoon.

OCADia käytettäessä tulee ratamestarin huomioida ohjelman käyttöön liittyvät reunaehdot:

  • Ohjelma ei estä kiellettyjen koodinumeroiden käyttöä. Rastin koodiksi voi kirjoittaa mitä tahansa, myös kirjaimia. Ratamestari voikin kirjoittaa koodiksi myös työnaikaisia apumerkintöjä (ks. vinkkipankki).
  • Ohjelma sijoittaa automaattisesti rastin järjestysnumeron radassa olevan mutkan ulkopuolelle. Ratoja viimeisteltäessä on varmistuttava siitä, että siirtää oikean rastin numeroa. Erityisesti rataprofiililtaan mutkaiset radat ja kaikkien rastien kartat ovat alttiita virheille. OCAD-ohjelman näyttöruudulla näkyvä sininen viiteviiva kuitenkin auttaa näkemään numeroiden ja rastiympyröiden yhteyden.
  • Ratamerkinnät, kuten rastit, rastiväliviivat, kielletyt alueet jne. ovat kohtalaisen helposti muokattavia. Muokkaamisen tavoitteena on oleellisten karttamerkkien havaittavuus ratamerkintöjen alta.
  • Viestiratojen laadintaa varten ohjelmistossa on oma valintansa ja ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tuottaa erilaisia hajontakokonaisuuksia.

Myös OCAD-ohjelmasta on nykyisin ns. tiimilisenssi, jota voidaan vaihtaa henkilöltä toiselle verkon kautta jopa päivittäin. Se sopii esim. kuntorasteille tai projekteihin, jos ohjelmaa ei tarvita jatkuvasti samalla henkilöllä.

OCAD-ohjelmiston etuihin kuuluu myös se, että sillä voi muokata myös karttaa ja että tulostustoiminnot ovat varsin kehittyneet.

Lisätietoja OCAD-ohjelmistoista on saatavana verkosta, ks. erityisesti ocad.com. OCAD-koulutusta järjestävät myös seurat ja Suunnistusliitto.