4.10.2 Leimauskaluston hankinta

Suomessa suurella osalla seuroista on omaa Emit-kalustoa. Emit- ja emiTag-kalustoa voi lisäksi vuokrata Suunnistajan kaupalta ja joillakin suunnistusalueillakin on omia kalustosarjoja, jotka kiertävät seudun kilpailuissa. SPORTident-kalustoa on Suomessa vain muutamilla seuroilla.

Kansallisissa ja arvokilpailuissa käytettävän kaluston tulee olla hyväkuntoista, asianmukaisesti huollatettua ja luotettavaa.

Ratamestarin kannattaa harkita oman ja vieraan leimauskaluston käyttöä monestakin näkökulmasta: vuokratusta kalustosta voi syntyä kustannuksia tai lainatusta kiitollisuudenvelkaa, mutta toisaalta seuran oma viikoittainen iltarasti- ja harjoitustoiminta voi jatkua normaalisti tapahtuman järjestämisestä huolimatta. Lainattujen välineiden kunto on hyvä tarkistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niiden nimikointi on syytä tarkistaa ja niistä voi ottaa esimerkiksi valokuvia dokumentointimielessä.

Erityisesti on syytä tarkistaa lainattujen Emit-laitteiden Emit-koodit ja niiden vastaavuus laudassa olevan rastikoodin kanssa. Vaikka seuran omassa kalustossa rastilaudan koodinumero vastaisikin laitekoodia, toisen seuran kalustossa on voitu tehdä vaihdos syystä tai toisesta. Sama varmistus on tehtävä rastilaitetta kesken kilpailun vaihdettaessa pariston hiipumisen tai rastille tehdyn ilkivallan takia.

Leimasimia on hyvä varata jonkin verran ylimääräistä, koska niitä voi kadota tai rikkoutua niin ennen tapahtumaa kuin sen aikanakin. Myös ohjelmoitava jokerileimasin on käytännöllinen, koska sillä voidaan tarvittaessa korvata mikä tahansa rikkoutunut leimasin. Jokerileimasimen piikki ei kuitenkaan ole siirrettävä, mikä on huomioitava mahdollisia piikkikuvioita tarkastettaessa.

Jos maastosta halutaan kilpailun ajalta väliaikoja, rastin kaikkien leimasinyksiköiden on oltava online-leimasimia. Online-leimasimet, tiedonsiirtokaapelit ja lähettimien ladatut akut saadaan yleensä käyttöön tulospalveluorganisaatiolta vasta kilpailuaamuna, jolloin niiden viemiseen on varattava aikaa. Ennakkoon on hyvä varmistaa, minkä koodisia online-leimasimia on käytettävissä, ja syrjäisissä tai jyrkissä maastoissa myös testata, että mobiiliyhteydellä toteutettavalta väliaikarastilta saadaan yhteys matkapuhelinverkkoon.

Käytännössä ratamestarin käyttöön tulevat Emit-leimasimet ovat usein valmiiksi kiinni vaneria tai lautaa olevissa leimasinalustoissa, joissa on jo tunnuskilpi. Jos leimasinalustoja joudutaan tekemään, niiden on hyvä olla 300‒350 mm pitkiä, 55 mm leveitä ja niissä kannattaa olla päissä reiät ruuvi- tai narukiinnitystä varten. Teippikiinnitystä varten alustojen on hyvä olla riittävän pitkiä.

Leimasinalustan pohjaan kannattaa porata oikealle kohtaa 12‒15 mm reikä, josta voi tarkistaa leimasimen koodinumeron. Leimasinalustassa on tunnuslappu tai -kilpi, jossa on rastitunnus (koodinumero). Suositeltava fontti on Arial Narrow, koko 130 pistettä.

Käytännössä leimasinalustoihin joudutaan tulostamaan ”tilapäisiä tunnuksia” silloin, kun seuralla ei ole omaa leimasinsarjaa rastireittitunnuksin (RR1, RR2 jne.) tai kun leimasimen rastikoodia on muutettava jostain muusta syystä, esimerkiksi kaluston puutteellisuuden tai ilkivallan vuoksi (esim. 45 -> 145) eikä jokerileimasinta ole käytettävissä. Tilapäinen tunnus voidaan esimerkiksi tulostaa vedenkestävällä tulostimella tai hätätilassa piirtää mustalla tussilla, jonka jälkeen paperi laitetaan pieneen karttamuoviin ja pakkaus taitellaan leimasinalustaan sopivaksi ja teipataan siihen kiinni. Tieto ”naamioinneista” on toimitettava tulospalveluun, ks. lukua 7.3.

Kun ratamestari useimmiten joutuu hankkimaan Emit-kaluston, hän tulee samalla varsin helposti hankkineeksi myös 0-leimasimet lähtöihin ja kilpailukeskukseen. Käytännössä ratamestari organisoi oman toimen ohessa usein tarvittavan kaluston myös lasten lähdössä olevalle mallirastille, rastilipun K-pisteelle ja maalileimauspisteelle sekä tilaa mahdolliset karttamuovit ja Emit-tarkistusliuskat.