5 Ratojen toteuttaminen maastossa

Ratamestari tai ainakin ratamestariryhmä käy järjestämisprosessin aikana useita kertoja maastossa. Ensimmäinen maastokäynti tehdään yleensä jo sen selvittämiseksi, millainen kilpailu kyseisessä maastossa on mahdollista järjestää, ja erilaisia suunnittelu- ja tutustumiskäyntejä voidaan tehdä useitakin. Seuraavassa käydään läpi vain ne maastokäynnit, joissa tehdään jotakin konkreettista.