5.3.S Rastipukin rakentaminen

Kun ratamestarin prikka ja rastilippu sijoitetaan rastinmääritteen mukaiseen rastipisteeseen, varsinaiseen leimaukseen tarkoitettu rastipukki voidaan sijoittaa muutaman metrin päähän avarammalle paikalle, jos varsinainen rastipiste on ahdas.

Rastipukki ei saa muodostaa kulkuestettä, vaan sen tulee olla leimattavissa molemmilta puolilta urheilullisen tasapuolisuuden vuoksi.

Rastipukin suuntaus suhteessa tulo- ja lähtösuuntiin ja leimasimen aukeamissuunta vaikuttavat merkittävästi siihen, montako suunnistajaa ehtii leimaamaan minuutissa, joten rastin läpijuostavuuteen on kiinnitettävä huomiota erityisesti suurtapahtumissa ja yhteislähtökilpailuissa.

Rastipukin kokoa tai muotoa ei ole varsinaisesti määrätty, joten pukit voivat olla hyvin moninaisia. Pienimpien lasten sarjoissa lasten koko on hyvä huomioida myös pukkien mitoituksessa. Ellei käytetä rastipukin ja lippukepin sisältävää ”integroitua pukkimallia” tai valmista lippukeppiä (esim. lasikuituinen aitatolppa), rakennetaan samalla maastoon myös lippukeppi.

Maastosta ei periaatteessa saa kaataa puuta rastipukkitarpeiksi ilman maanomistajan lupaa. Sovittaessa maastonkäytöstä tällaisesta onkin hyvä sopia. Esimerkiksi tiheiköissä on aina ohutta pystypuuta, jonka metsätaloudellinen arvo on lähinnä olematon ja yksittäisen rannetta ohuemman puun poistamisesta ei juuri jää näkyviä jälkiä.

Maastosta ei saa kaataa puuta rastipukkitarpeiksi ilman maanomistajan lupaa.

Mikäli rastilla on kaksi leimasinta samaan lautaan asennettuna, tulee ne asettaa ”avautumaan” vastakkaisiin suuntiin ja vähintään 70 cm välein. Useampia leimasimia tarvitaan pääsääntöisesti suurissa viestitapahtumissa tai yhteislähtökilpailuissa, joissa yhdellä keskusrastilla käydään usein. Tällöin rastilaitteet voivat olla kiinnitettynä alustoihin, jotka muodostavat kehämäisen rakenteen rastilipun ympärille. Rastilaitteiden sijoittelussa kannattaa ottaa huomioon todennäköiset tulosuunnat rastille. Samassa yhteydessä on hyvä käydä tutustumassa tarkasti myös juontosuunnistusten (RR ja TR) maastoon ja tarkistaa aiottu viitoituksen paikka maastossa.

Ei näin

Rastilipun sijoittelu pitää olla sääntöjen mukaisesti tehty.
Rastilippu ei saa muodostaa kulkuestettä rastipukin kummallekaan puolelle.
Rastipukki pitää pystyä ohittamaan vapaasti molemmilta puolilta, jolloin se ei voi olla kiinni esimerkiksi jyrkänteessä.