5.4.S Rastien vienti

Rastiliput ja Emit-leimasimet viedään maastoon yleensä kilpailua edeltävinä päivinä ratamestariryhmän resursseista ja tarkistusjuoksun ajoituksesta riippuen. Ajoissa on hyvä olla, mutta kylmänä vuodenaikana liian aikaisin viedyt leimasimet saattavat hyytyä, ja lisääpä pitkä aika myös ilkivallan riskiä. Sprinttikilpailuissa, jossa rastit ovat julkisempia, rastit saatetaan viedä maastoon vasta pari tuntia ennen kilpailun alkua. Tuplasprinttikilpailuissa kaluston riittävyys saattaa vaatia myös rastien siirtoja starttien välillä.

Leimasinalustat voidaan kiinnittää pukkiin ruuveilla, varovaisuutta noudattaen nauloilla, nippusiteillä tai ilmastointiteipillä. Käytettävästä menetelmästä riippumatta kiinnityksen on oltava tukeva.

Online-rastit saadaan usein vasta viime tingassa kilpailua edeltävänä aamuna. Kun viimeisenä aamuna parhaat rastinviejät saattavat olla jo muissa tehtävissä, online-leimasimen vientiä helpottaa se, että rastille on jo viety rastilippu muiden rastien viennin yhteydessä ja että rastipukin sijainti ja kunto on tarkistettu useaan otteeseen. Osa ratamestareista vie kaiken varalta online-rastin paikalle saman numeroisen tavallisen leimasimen muiden rastien viennin yhteydessä. Kilpailun ajaksi tätä ei kuitenkaan voi jättää maastoon, sillä tällöin joku seurannassa olevien sarjojen kilpailijoista saattaa esimerkiksi ruuhkan takia käyttää tätä “varaleimasinta”.

Rastilipun kiinnittämiseksi on suositeltavaa opetella helposti avattavia solmutyyppejä, kuten vaikkapa veneilijöiden käyttämä siansorkkasolmu. Näin rastilipun uudelleenripustaminen seuraavassa tapahtumassa on miellyttävämpää, eikä aikaa kulu monien kiristettyjen umpisolmujen avaamiseen.