5.5.ST Viitoitusten tekeminen

Erilaisten viitoitusten määrä riippuu hyvin paljon kilpailumaastosta ja kilpailun koosta, mutta viitoituksia saattaa pahimmillaan kertyä viitisen kilometriä, jolloin niiden viemiseen on hyvä varata aikaa.

Viitoitukset on tehtävä yhtenäisellä nauhalla tai nauhanpätkillä sen mukaan, miten ne on kilpailukarttaan piirretty.

Joskus pieniä kiellettyjä alueita (linnunpesät, yksittäiset kukkaistutukset ym.) on tarpeen ympyröidä kielletyn alueen nauhalla, vaikkei niitä kartalle mahtuisikaan piirtämään.

Erityisesti lasten RR-viitoituksen on tärkeää vastata muodoltaan karttaan piirrettyä viivaa. Viitoituksena käytetään yhtenäistä nauhaa, joka sijoitetaan siten, että se on helposti lasten havaittavissa.

Lisäksi sijoittamisessa pitää huomioida, ettei viitoitusnauhasta tule estettä muille suunnistajille, etenkin poikittain yli juostessa. Tällöin on myös vaarana, että viitoitus katkeaa ja aiheuttaa ongelman pienille suunnistajille

Kuva Mikko Turunen

Tarkkuussuunnistuksessa kaikki ruskean uran ulkopuolinen maasto on kiellettyä ilman erillistä merkintääkin, mutta rastien viennin yhteydessä on muistettava katkaista nauhalla sellaiset urat, joille ei saa mennä,

Lisäksi maastoon on tehtävä merkinnät one way -osuuksista (osuuksista, joilla kääntyminen ja peruuttaminen on kiellettyä). One way -osuuden alku ja loppu voidaan selkeimmin ilmaista kylteillä.