5.6.S Riistanajo

Joissakin suurtapahtumissa tapahtuman järjestäminen ilman liikennevahinkoja edellyttää, että hirvieläimiä pyritään ajamaan tapahtuman ajaksi joko pois kilpailumaastosta tai maaston sisällä tietyille riistalle varatuille alueille. Ajo voidaan organisoida yhdessä paikallisen metsästysseuran kanssa.