5.7.S Tarkistusjuoksu

Tarkistusjuoksulla tarkoitetaan kilpailua edeltävää rastien (tai jopa ratojen) läpijuoksua, jolla varmistetaan, että kaikki on kunnossa ja että kilpailu voidaan aloittaa. Tarkistusjuoksijoille suunnitellaan yleensä omat tarkistusradat, jotka yhteensä sisältävät kaikki maastossa olevat rastit. Koska ihminen ei havaitse omia virheitään, on yleensä hyvä, ettei tarkistusjuoksija ole aiemmin käynyt esimerkiksi rakentamassa rastipukkeja samalle alueelle, vaan alueita vaihdetaan. Jos rastit juostaan läpi alueittain, normaalissa keskikokoisessa kansallisessa kilpailussa tarkistusjuoksuun tarvitaan vähintään 5 henkilöä ja heistäkin ratamestari saattaa joutua ajamaan osan autolla maaston keski- tai takaosaan. Jos maastossa on useita leimasimia samalla rastilla, tarkistusjuoksijalla on oltava useampia Emit-kortteja näiden toimivuuden tarkastamiseksi. Tarkistusjuoksija ”tuo mukanaan” kilpailukeskukseen leimat rasteilta sekä lisäksi raportoi maastossa havaitsemistaan asioista.

Tarkistusjuoksija ”tuo mukanaan” kilpailukeskukseen leimat rasteilta sekä lisäksi raportoi maastossa havaitsemistaan asioista.

Sprinttisuunnistuksessa (ja miksei muissakin lajeissa) tarkistusjuoksija joutuu tarkistamaan myös, että “maasto pitää paikkaansa”. Tarkistusjuoksijat juoksevat läpi tarkistusradan ennen kisaa, tarkistavat rastien sijainnit ja koodit ja siirtyvät sen jälkeen erikseen sovittuihin tehtäviinsä. Tarkistusjuoksussa huomioidaan mm. kiellettyjen kohtien nauhoitukset, ylityskohtien merkinnät sekä portit ja muut kulkuaukot (kiinni/auki). Maastontuntemuksen vuoksi tarkistusjuoksijat sopivat erinomaisesti maastovalvontatehtäviin (ks. 5.9)

Tarkistusjuoksu on perinteisesti ollut tehtävä siten, että kaikki tarkistusjuoksijat ovat tulleet maastosta viimeistään tuntia ennen kilpailun ensimmäistä lähtöaikaa, jotta mahdolliset virheet tai hyytyneet leimasimet ehditään vielä korjaamaan. Jos maasto on laaja, eikä siellä ole leimasimien vaihtoa helpottavaa tieverkkoa, voi olla tarpeen varata enemmänkin aikaa. Ratamestari ottaa tarkistusjuoksijat vastaan kilpailukeskuksessa ja tarkistusjuoksijoiden leimaukset tarkistetaan joko tulospalvelun tai ratamestarin toimesta.

Kuva Mikko Turunen