6 Ratojen toteuttaminen kartalla

Ratamestarin päätehtäviä ovat rastien vieminen maastoon ja ”oikeiden vastauksien” ilmoittaminen tulospalvelulle. Näiden lisäksi ratamestari tuottaa kilpailuaineiston suunnistajille, mikä tarkoittaa kartan ja rastinmääritteiden painamista tai tulostamista. Tässä viimeistelyvaiheessa on kyse paljon muustakin kuin tiedoston lähettämisestä tulostusliikkeeseen.

Ratapiirrosta viimeistelemään ryhdyttäessä on syytä vielä kerran varmistaa, että sekä kartan mittakaava että ratatiedoston mittakaava ovat oikein ja että ratamerkinnät ovat IOF:n suunnistuskartan kuvausohjeiden mukaiset.

Rastiympyrän halkaisijan pitää olla mittakaavassa 1:15 000 5 mm viivan keskeltä viivan keskelle, 1:10 000 mittakaavassa 7,5 mm ja 1:7 500 mittakaavassa 10 mm.

Ratasuunnitelmat kannattaa jo alusta saakka tehdä oikean kokoisilla ratamerkinnöillä ja rastinumeroilla, että nähdään jo suunnitteluvaiheessa lopullinen radan tilantarve ja esitystapa.

Jos ratapiirrosta ei seuraavassa annetuista ohjeista huolimatta saada riittävän selväksi, niin silloin on pohdittava, olisiko kenties niin, että ehkä ratakaan ei ole kovin hyvä.