6.1 Ratapiirroksen viimeistely

Rastiväliviivojen ja rastiympyröiden katkontaa pidetään työläänä, mutta se on yksi laadullisesti korkeatasoisen ratamestarityön peruselementeistä. Violetin ratavärin läpikuultavuus, oikea värijärjestys ja laadukkaat tulosteet antavat jonkin verran anteeksi laiminlyöntejä ratapiirroksen siistimisessä, mutta katkonta luo silti laatua ja viestii siitä, että ratamestari välittää asiakkaastaan. Huolellisella ratapiirroksen viimeistelyllä tarjotaan kaikki kartan merkinnät näkyviin. Puutteellisella ratapiirroksella taas voidaan tuhota ja peittää hyvää karttaakin.