6.2 Ympyröiden katkonta

Ympyröiden keskittämisen yhteydessä kannattaa myös katkoa ympyrät. Rastiympyrästä on hyvä leikata pala tai useampikin pala pois, jos ympyrä peittää rastinoton kannalta tärkeitä kohteita, esimerkiksi kiviä tai jyrkänteitä.

Rastiympyröiden katkomisessa ei aina voida avata kaikkia viivan alle jääviä kohteita, vaan on valittava tärkeimmät katkottavat paikat, jotta ympyrä edelleen säilyy riittävän erottuvana. Leikattu ympyrä näkyy samanlaisena kaikilla radoilla, jotka kyseisellä rastilla käyvät.

Varsinaisten karttamerkkien lisäksi rastiympyröitä on toisinaan katkottava pois myös RR-viitoituksen, muun viitoituksen tai hiihto- ja pyöräsuunnistusurien päältä. Hiihtosuunnistuksessa rastiympyrä on leikattava, mikäli ura kulkee muuten kuin kohtisuoraan ympyrän viivan poikki.

Katkonnassa tulee huomioida erityisesti se, että ihmisen silmällä on taipumus nähdä muodot kokonaisina, vaikka ne eivät sitä olisikaan. Jos siis katkonta tehdään ilman, että ratamerkinnän katkontakohdan ja alle jääneen tumman karttamerkin väliin jää vaaleampaa aluetta, silmä ei havaitse katkontaa.

Katkonta pitää siis tehdä niin, että katkontakohdan ja karttamerkinnän väliin jää toinen väri, yleensä valkoinen.

Ympyrää katkottu, mutta katkot ovat liian lyhyitä.

Katkotun ympyrän ja näkyviin otetun kohteen välille jää valkoista.