6.3 Rastiväliviivat, RR-viitoitus ja muut viitoitukset

Rastiympyröiden lisäksi myös rastiväliviivoja tulee katkoa, jos ne peittävät jotakin olennaisia kohteita. Erityisesti vauhdikkaissa lajeissa (sprintti, hiihto- ja pyöräsuunnistus) rastiväliviiva saattaa peittää ratkaisevan parhaan reitinvalinnan, toisaalta lasten suunnistuksessakin rastiväliviiva saattaa peittää vaikkapa tärkeän polun tai seniorisuunnistaja ei enää huomaa suurta kiveä rastinumeron alta.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa on tarkistettava, ettei rastiväliviiva peitä urien risteyksiä tai ylipäätään tee tiheän uraverkoston alueista hankalalukuisia. Joskus katkominen voidaan välttää myös siirtämällä rastia hiukan, jolloin rastiväliviiva asettuu parempaan paikkaan.

Ratapainatuksen viimeisteleminen

  • Ratapainatus on läpikuultava, vaikka onkin yhä urien päällä.
  • Rastiväleillä 1-2 ja 3-4 rastiväliviiva on katkaistu uran kohdalta. Katkotus parantaa luettavuutta risteyskohdassa.
  • Rastien järjestysnumerot ja rastitunnukset on siirretty pois urien päältä.
  • 6. rastin rastiympyrä on leikattu risteyksen kohdalta.
  • 7. rastin rastiympyrä on leikattu siltä osin, kun se kulkee uran päällä.
  • Ratapainatuksen väri on urien vihreän värin päällä ja peittää ne.
  • Rastiväleillä 1-2 ja 3-4 rastiväliviiva peittää tärkeän uran. Viivat myös risteävät tiheän uraston alueella.
  • Rastien järjestysnumerot ja rastitunnukset peittävät uria alleen.
  • 6. rastin rastiympyrä peittää risteyksen muodon.
  • 7. rastin rastiympyrä peittää lähes kokonaan uran, joka kaareutuu samansuuntaisesti.

Suunnistuksessa rastiväliviivojen katkontatarve on kuitenkin vähäisempi, koska esimerkiksi 800 metrin pituisella rastivälillä viivan alle peittyvällä yksittäisellä kivellä tai notkolla ei todennäköisesti ole kovin suurta merkitystä suunnistajan kannalta. Keskeiset kohteet kannattaa kuitenkin ottaa esiin. Samoin ohjelman oletusasetuksista kannattaa yleensä valita, että rastiväliviiva loppuu 0,5—1,5 mm ennen rastiympyrää.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa on mahdollista harkita myös rastiväliviivan siirtämistä. Tätä on syytä välttää, sillä kompassisuunnalla etenevät suunnistajat tarvitsevat oikeansuuntaisen rastiväliviivan. Joskus kuitenkin voi käydä niin, että esimerkiksi lasten sarjoissa rastiväliviiva osuu rastilta toiselle johtavan polun päälle. Jos polku otettaisiin esiin rastiväliviivaa katkomalla, viiva saattaisi kadota lähes kokonaan ja radasta tulisi epäselvä. Tällöin rastiväliviivaa voi varoen siirtää enintään paksuutensa verran sivuun.

Toinen poikkeus on rastiväliviivan informatiivinen muokkaaminen kuntosuunnistuksissa. Normin mukaan rastiväliviivat piirretään aina suorina rastilta toiselle, vaikka välille sattuisi jokin kielletty alue, jonka ylittäminen ei ole mahdollista. Joskus kuntosuunnistajaa voidaan ohjata rastiväliviivalla paremmin käyttämään sallittuja kulkureittejä (tunnelit ym.), kiertämään peltoja ja pihoja jne.; kilpailuissa näin ei voida toimia.

Rastireitillä ei rastiväliviivoja käytetä ollenkaan kartalla. Rastiväliviivat voidaan poistaa esim. OCADissa piilottamalla rastiväliviivan symboli tulostukseen ryhdyttäessä ja leikkaamalla viivat kokonaan näkymättömiin. Jos rastireitti piirretään erikseen manuaalisesti, viivat jätetään yksinkertaisesti piirtämättä.

Myös tukireitillä rastiväliviivat ovat useimmiten tarpeettomia, jos radan eteneminen on muuten hahmotettavissa. Tukireittiradalla voidaan käyttää ohuita rastiväliviivoja, jos radan muoto on sellainen, että väliviivat selventävät radan etenemistä (esim. rasteja kaukana viitoituksesta).

Rasti- ja tukireitin kartoissa näkyvä viitoitus merkitään Suomessa kartalle oranssilla värillä. Viitoitus on katkaistava RR-radan rastien kohdalla. Muutoin viitoituksen väri tulee olla läpikuultava, ettei se peitä kohteita. Viitoituksella on myös varottava heikentämästä tärkeiden kartanlukukohteiden erottumista kartalta (mm. polut ja ojat). Tällöin viitoitus kannattaa usein piirtää hiukan polun viereen, sille puolelle polkua, jolla viitoituskin on.

Jos kilpailussa tarjotaan myös lyhyempi rastireittirata (yleensä 8RR), on radan alkumatkan ylimääräinen viitoitus merkittävä rastireitin karttaan oranssilla katkoviivalla. Tukireitin karttoihin molemmat viitoitukset merkitään yhtenäisellä oranssilla viivalla ja molempia viitoituksia on myös mahdollista hyödyntää tukireitin runkona.

Myös muilla radoilla voi olla erilaisia viitoituksia. Näistä kaikki pakolliset viitoitukset on piirrettävä violetilla katkoviivalla ja vapaaehtoiset viitoitukset oranssilla katkoviivalla. Pakollisen viitoituksen pituus on annettava rastinmääritteessä.

Tarkkuussuunnistuksen normaalikilpailussa rastit usein yhdistetään toisiinsa rastiväliviivalla, mutta viivat voidaan myös piilottaa, jos radasta muuten tulisi sekava.