6.4 Rastinumerot ja rastitunnukset / yleinen

Ratapiirroksen viimeistelyyn kuuluu myös rastinumeroiden ja mahdollisten rastitunnusten sijoittelu. Ratamestariohjelmat sijoittavat rastinumerot automaattisesti radan ”ulkokurvin” puolelle, mikä on hyvä arvaus, mutta ei useinkaan paras mahdollinen ratkaisu. Rastinumeroiden sijoittelussa on ensisijaisesti pyrittävä varmistamaan, että numero visuaalisesti kytkeytyy oikeaan rastiin ja toissijaisesti tarkistettava, ettei rastinumero peitä tarpeellisia kartanlukukohteita.

Rastinumeroiden ja koodien näkyvyyttä voi parantaa käyttämällä numeroiden ympärillä ohutta valkoista reunusta.