6.4.1.HP Rastinumerot ja rastitunnukset / hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus

Hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa rastitunnuksen antaminen rastin järjestysnumeron perässä on pakollista. Tästä voidaan poiketa, jos rastien vieressä ei ole tilaa koodeille, mutta poikkeaminen ei ole useinkaan hyvä ratkaisu.

Hyvä ratamestari suunnittelee uraston, ratojen kulun ja maastonkäytön alusta alkaen siten, että rastitunnus mahtuu asiallisesti rastin järjestysnumeron viereen.

Ahtaus voi olla ratkaistavissa myös jättämällä rasti pois tai käyttämällä kartanvaihtoa (ks. esimerkkikuvaa). Edullisten tulostuskarttojen aikakaudella kartanvaihto tai -kääntö ei enää ole merkittävä kustannuskysymys.

Kartan reunassa oleva koodiluettelo saattaa jäädä karttatelineen levyn ulkopuolelle ja repeytyä pois. Pyöräsuunnistuksessa kartan reunassa oleva koodilista on ehkä mahdollinen A4-koon kartoilla, mutta tätä suuremmat kartat yleensä taitellaan telineeseen eikä voida ajatella, että kartta otettaisiin joka rastilla telineestä koodin tarkistamiseksi.