6.6 Rastinmääritteiden sijoittaminen

Rastinmääritteet voidaan joko tulostaa tai painaa kartan yhteydessä tai tulostaa erillisinä. Erillisten rastinmääritteiden tarjoaminen on usein hyvää palvelua suunnistajille, sillä rastinmääritekotelossa määritteet ovat aina oikeinpäin, eikä niitä tarvitse lähteä etsimään taitellusta kartasta. Keskikokoisen kilpailun rastinmääritteiden tulostaminen maksaa joitakin kymmeniä euroja, joten irralliset rastinmääritteet eivät ole kustannuskysymys. Jos rastikoodit saadaan mahtumaan rastin järjestysnumeron yhteyteen, on irrallisten rastinmääritteiden tarve silloin vähäinen (esim. suunnistusviikot).

Koska irrallisena ennen lähtöhetkeä tarjottavat rastinmääritteet paljastavat kilpailijoille heidän käytäväkseen tarkoitetut rastit, viesteissä ja muissa yhteislähtökilpailuissa rastinmääritteitä ei hajontojen salaamiseksi voida antaa etukäteen. Viesteissä rastinmääritteiden on siis oltava aina kartassa.

Henkilökohtaisessa sprintissä määritteet voivat olla kartassa, jos rastitunnukset ovat rastinumeroiden perässä, muutoin ne on tarjottava irrallisena. Irrallisten määritteiden tarjoaminen on lajin vauhdikkuuden vuoksi suositeltavaa.


Rastireitillä sekä hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa rastinmääritteitä ei käytetä lainkaan. Tarkkuussuunnistuksen normaalikilpailussa rastinmääritteet saavat olla kartassa tai irrallisina, aikarasteilla rastinmääritteet sisältyvät aikarastikarttoihin.

Rastinmääritteet kannattaa aina esittää myös kartalla, vaikka käytössä olisi irrallisetkin määritteet. Kartalla olevat määritteet voivat silloin olla tilan puitteissa pienetkin. Kartalla olevat määritteet auttavat myös ratamestarin ja valvojan työtä (ei tarvita omissa työvaiheissa aina erillisiä lappuja).