6.7 Numeroitujen karttojen tulostus ja yhteislähtökilpailujen erityiskysymykset

Aiemmin viestien ja yhteislähtökilpailujen karttoja numeroitiin käsin tussilla tai joukkuenumeron ja osuustunnuksen sisältävä Excelillä luotu arkki pussitettiin yhdessä kilpailukartan kanssa. Näin toimittaessa kannatti ensin lajitella numeroarkit ja sen jälkeen yhdistää numeroarkit painetun tai tulostetun hajonnan karttapinon kanssa.

Nykyisin useimmilla ratamestariohjelmilla pystyy tuottamaan tulostettavat pdf-tiedostot, joissa karttaan tai sen kääntöpuolelle tulostuu automaattisesti oikeat joukkuenumerot ja osuustunnukset. Excelillä tuotetut hajontatiedot voidaan myös yhdistää karttoihin pdf-editorilla esimerkiksi tulostusliikkeessä.

Oma kysymyksensä on myös hajonnan kirjaintunnisteen (ks. lukua 1.4.12) merkitseminen karttaan. Osaavalle suunnistajalle hajontakirjaimet kertovat, millainen hajontamenetelmä on kyseessä. Tästä näkökulmasta hajontatunnus voi olla hyvä pyrkiä jollakin tavoin piilottamaan kartalle tai “kryptaamaan” lisäämällä siihen ylimääräisiä kirjaimia. Vaihtotelineen hoitajan on kuitenkin hallittava nämä merkinnät, jotta hän pystyy tarvittaessa antamaan oikeanlaisen varakartan.