6.9 Tulostus- ja painotekniikka

Hyvissä ajoin tehdyt karttojen ja ratojen koetulostukset kuuluvat huolelliseen ratamestari- ja karttatyöhön. Nykyisin suuri osa kartoista tulostetaan, mutta arvokilpailukarttoja painetaan offsetpainossa. Karttojen offsetpainatuksessa on siirrytty CMYK-neliväritekniikkaan, mikä on oleellisesti nopeampaa ja edullisempaa verrattuna aiempaan erillisvärien offsetpainatustekniikkaan. Erityisesti 1:15 000-mittakaavaiset suunnistuskartat on laatusyistä usein painettava ja tällöinkin laatuun ja värien kohdistumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.