6.9.3 Tulostusaikataulu ja -laatu

Karttojen tulostamisessa pitää aina pyrkiä parhaaseen mahdolliseen tulostuslaatuun. Hyvää kartoitusta ja huolellista ratamestarityötä ei kannata heikentää kehnolla tulostamisella. Muutaman henkilön harjoituksissa tai henkilökohtaisilla omatoimirasteilla voidaan toki hyväksyä erilainen tulostuslaatu kuin oikeissa kilpailuissa. Kilpailukarttojen tulostamisessa kannattaa aina käyttää itselle tuttua ja laadukasta tulostusmahdollisuutta. Onpa tulostusympäristö seuran tai vaikka perheen oma laitteisto tai tunnetun tulostusyrityksen palvelu, on tulostuslaadusta ja mahdollisista värisäädöistä aina varmistuttava ennen lopullista kisakarttojen tulostamista. Tarvittavat koetulosteet tai muuten varmistettu päiväkohtainen tulostuslaatu on aina tärkeä ennakkotoimi. Suurissa kaupallisissa tulostuspaikoissa on varmistuttava, että tulostinkoneiden ja ohjelmien sisäiset säädöt ovat suunnistuskartoille testatuissa asetuksissa silloin, kun kisakarttoja tulostetaan.
Suoraan OCAD:sta tulostettaessa tulostusasetuksia voidaan säätää paljon vielä tulostushetkelläkin. Pdf-tulostuksessa tulostuspaikan säätömahdollisuudet ovat vain vähäiset. Tulostuslaatuun vaikutetaan eniten jo karttaohjelmistoilla tiedostoja tehtäessä.

Tulostusajankohta on hyvä olla niin aikaisin, että pieni laitteiston epäkunto tai laatupoikkeamat ehditään vielä korjata. Myös valmiiden karttojen tarkistuksille ja käsittelylle on varattava aikaa (karttojen pussitus, lajittelu, laskenta). Yleensä ilmoittautumisajankohta valitaan niin, että ilmoittautumisten jälkeen ehditään tulostaa vielä kartat oikeilla ilmoittautumismäärillä. Offsetpainatuksessa voidaan paremminkin painaa karttoja ennen ilmoittautumisia niin paljon, että kartat varmasti riittävät.