7.1.2 Kilpailuohje

Kilpailuohjeen sisällöstä määrätään lajisääntökohdassa 10.91. Käytännössä

kilpailuohjeeseen kirjataan kaikki sellainen tieto, jotka kilpailija tarvitsee ennen omaa suoritustaan, suorituksen aikana ja sen jälkeen.

Kilpailuohjeen koostaminen tai viimeistely ei ole ratamestarin tehtävä, vaan hän tuottaa siihen sisältöä omalta vastuualueeltaan. Kilpailuohjeen on sisällettävä ainakin

 • kuvaus kilpailumaaston lajikohtaisista erityispiirteistä
 • kartan mittakaava, valmistusvuosi ja tuotantotapa
 • kartan suojaus
 • kartan antaminen ja mahdolliset kartanvaihdot
 • ratapituudet (viesteissä myös osuuksien pituudet)
 • rastimääritteiden antotapa
 • kiellettyjen alueiden ilmoittaminen
 • mahdolliset rautateiden ylitykset
 • erityisohjeet viestikilpailua varten
 • tieto juoma- ja ensiapurasteista
 • matkat lähtöihin.

Käytännössä ratamestari joutuu jo aiemmin osallistumaan kilpailukeskuskartan laadintaan ja yleisöltä ja kilpailijoilta kiellettyjen alueiden määrittelemiseen. Ratamestarit myös varsin usein paljastavat ratapituuksien lisäksi kilpailuohjeissa myös rastien lukumäärän, vaikka lajisäännöt eivät tätä edellytäkään.