7.2.1 Ratamestari ja perinteinen media

Kilpailuissa mediayhteistyötä ja tiedotusta hoitaa yleensä erikseen nimetty henkilö, jolle ratamestari toimittaa hänen tarvitsemiaan aineistoja ja ohjeistaa niiden käytöstä siltä osin, kun aineisto on luottamuksellista. Lisäksi ratamestari ottaa median tarpeet ratasuunnittelussa huomioon siltä osin, kun niin on sovittu.

Yleisö- ja mediaystävällisyyttä voidaan saada kilpailuun käyttämällä väliaika- ja yleisörasteja.  Näille voidaan ohjata niitä sarjoja, joita halutaan nostaa esiin.  Kilpailussa voidaan myös käyttää GPS-seurantaa, jota voidaan esittää screenillä tai yksinkertaisimmin vain verkossa.

Jos perinteisen median halutaan ottavan valokuvia maastosta, medialle on varattava hyvien yhteyksien varrelta kuvauspaikka, jossa on riittävästi valoa.

Lehdistölle annettavat kartat voidaan nykyaikana korvata digitaalisilla rata- ja kaikki rastit -kartoilla silloin, kun niiden toimittaminen on tarpeellista.