7.3.1 Sovittavat ja ilmoitettavat asiat

Ratamestarin ja tulospalvelun välisen yhteistyön on hyvä alkaa jo alkuvaiheessa, jolloin sovitaan väliaikarastien (ml. lähestymisrastit) määrästä, toteuttamistavasta ja käytettävistä rastikoodeista. Lisäksi sovitaan, millä aikataululla ratamestari toimittaa tulospalveluun sen ennakkoon tarvitsemat tiedot (radat, mahdolliset Emit-koodien ja rastikoodien erot, lähtökaavion perusteet ym.) ja mitä tulospalvelu tarvitsee ratamestarilta kilpailupäivänä ja millä aikataululla. Lisäksi sovitaan mahdollisten muutosten ilmoittamistavasta. Yhteistyön luonteeseen vaikuttaa toki keskeisesti se, hankitaanko tulospalvelu ulkoa vai hoidetaanko se seuran omana työnä. Mitä enemmän ratamestarit ja tulospalvelu tekevät asioita yhdessä, sitä sujuvammin asiat etenevät.

Jos tulospalveluohjelmassa on itkumuuritoiminto tai jos tulospalvelu järjestää jotakin seurantaa, johon liittyy kartta (GPS-seuranta, reittihärveli ja muut vastaavat), tulospalvelulle on toimitettava myös kartta- ja ratatiedostot. Jos itkumuuri hoidetaan manuaalisesti, ratamestari toimittaa itkumuurille kaikkien rastin kartan ja mielellään myös yhden kappaleen kutakin ratakarttaa.

Lisäksi tulospalvelu sopii kilpailun johdon kanssa siitä, missä tiloissa tulospalvelu toimii ja millaisia teknisiä tarpeita tulospalvelulla on. Tämä on laajempi kilpailukeskuksen järjestelyyn liittyvä kysymys, joka pääosin ei kuulu ratamestarille.

Myös maalileimaukseen tarvittavat pukit ja kaapelien kytkeminen niihin on hyvä sopia pois ratamestarin vastuulta. Kaluston pääasiallisena haltijana ratamestarin on toki toimitettava maaliin rastilippu maalileimauksen yhteyteen.

Tulospalvelu voi myös osallistua tarkistusjuoksun järjestämiseen, jolloin tulospalvelulle toimitetaan etukäteen tarkistusta varten tehdyt radat yleensä muiden ratatietojen kanssa. Joskus ratamestari tarkistaa tarkistusjuoksun leimat itse esimerkiksi MTR-laitteella.