7.4.1.H Hiihtosuunnistuksen valvonnasta lisäksi

Hiihtosuunnistuksessa, toisin kuin muissa suunnistuslajeissa, ratamestari luo myös uraston, ja valvojalla on tämän vuoksi erityistehtäviä.

Valvojan on tarkistettava, että kartan kuvaus vastaa maastossa toteutunutta urastoa. Risteykset, mutkat ja urien luokitukset on käytävä tarkistamassa fyysisesti paikan päällä ja tartuttava rohkeasti sellaisiin kohtiin, joissa kartan tarjoama mielikuva ei vastaa todellisuutta. Samoin rastien etäisyys risteyksistä ja mutkista on tarkistettava.

Viime hetkillä syntyneiden ylimääräisten urien kuvaamista karttaan on mietittävä etenkin siitä näkökulmasta, tarjoavatko ne kilpailijoille reitinvalinnallista etua. Kilpailija ei voi tietää sellaisesta urasta, jota ei ole kartassa, ja tällöin sattuma voi ratkaista tuloksia.

Risteykset, mutkat ja urien luokitukset on käytävä tarkistamassa fyysisesti paikan päällä

Myös kartan viimeistelyssä valvojan on hyvä olla tiiviissä yhteistyössä ratamestarin kanssa. Useampi silmäpari huomaa helpommin puutteet ja virheet. Järjestelmällisesti on käytävä läpi urien risteykset, että niissä urat liittyvät toisiinsa yhtenäisellä viivalla, eivät katkolla. Samoin jokaisen radan ratapainatus on tarkistettava lähdöstä maaliin siten, että rastiväliviivat ja -ympyrät on katkottu kaikista tarpeellisista kohdista, ja että kohdistuspiste on oikeassa kohdassa uralla osoittaen rastin todellisen sijainnin.

Turvallisuuden näkökulmasta valvojan on luettava ratoja ristiin ja pyrittävä tunnistamaan reitinvalintavaihtoehdot huomioiden sellaiset paikat, joissa voi syntyä vastakkain hiihtoa. Jos tällaisia paikkoja on jyrkissä rinteissä tai jos maastoon on syntymässä selvästi ruuhkaisia uria, on pohdittava ratamestarin kanssa vaihtoehtoja hiihtosuunnistajien hajauttamiseksi esimerkiksi rastin siirroilla. Vaarallisissa paikoissa uran leventäminen voi tulla kyseeseen, ja valvojan on huomautettava ratamestarille tällaisista paikoista.

Myös lumitilanteen vaikutusta oikojen syntymiseen on arvioitava, ja jos jossain on ns. varma oion paikka, on harkittava rastin siirtoa tai tarvittaessa piirrettävä karttaan pisteura, ja tehtävä kyseinen oikoura valmiiksi tasapuolisuuden takaamiseksi. Ratamestarin ja valvojan kommunikaatio ja ajatusten vaihto alusta saakka edesauttaa asiassa paljon.