7.5 Ratamestari ja muita sidosryhmiä

Edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi ratamestarilla voi olla monia muitakin tehtäviä. Ratamestari on suunnistustapahtuman toiminnallisen ja sosiaalisen verkoston keskipisteessä ja lähes kaikki toiminnot kytkeytyvät tavalla tai toisella ratamestarin työhön.

Ratamestari on suunnistustapahtuman toiminnallisen ja sosiaalisen verkoston keskipisteessä.

Ratamestari voi joutua ohjeistamaan ensiapua maastoensiapupisteelle tai kertoa, mitkä maaston teistä ja urista ovat kuljettavissa ambulanssilla tai mönkijältä. Juomarastien vastaavalle on kerrottava, minkä verran suunnistajia kullakin juomarastilla käy ja milloin. Kiellettyjen alueiden noudattamista valvovalle maastotoimitsijalle ja rastivalvojille on annettava toimintaohjeet ja kartta, samoin rastireittien yhdistymiskohdassa mahdollisesti käytettävälle toimitsijalle. Maanomistajia tai VIP-vieraita saatetaan saattaa kilpailun aikana jollekin rastille seuraamaan tapahtuman etenemistä. Muksulasuunnistusta varten saatetaan tarvita rastilippuja tai karttapohjaa, ja ensiapu voi kysellä maaston kulkukelpoisuudesta ja odotettavissa olevista riskeistä tarvikkeiden hankintaa varten.

Kuva Mikko Turunen