7.7 Ratamestarityön dokumentointi ja raportointi

Viimeinen ratamestarin tärkeä tehtävä on kilpailun dokumentointi, raportointi seuralle ja arvokilpailujen osalta Suunnistusliitolle. Kilpailun keskeiset aineistot on lajisääntöjen mukaisesti säilytettävä tietyn ajan (lajisäännöt 13.4). Dokumentointi ja raportointi palvelee myös sekä ratamestarin omaa kehittymistä (ks. seuraavaa lukua) että yleisesti perimätiedon siirtoa seuran sisällä tai seurojen välillä. Raportointi voi olla kirjallista Suunnistusliittoon tehtävien arvokilpailujen kisaraportoinnin tapaan tai osallistumista erilaisiin kiitos- ja kehittämispalavereihin, joissa asioita käsitellään suullisesti.